.::. معاونت پژوهشی .::.

بازدید جناب آقای مهندس علاماتی از مرکز تحقیقات متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

بازدید جناب آقای مهندس علاماتی مدیر عامل محترم فراوی مواد معدنی ایران و نایب رئیس انجمن سرب و روی ‏ایران از مرکز تحقیقات متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تاریخ: 1398/07/23 - 01:26


بازدید جناب آقای مهندس علاماتی از مرکز تحقیقات متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

 

روز چهارشنبه مورخه 98/7/17 جناب آقای مهندس علاماتی مدیر عامل محترم فراوری مواد معدنی ایران و نایب رئیس انجمن سرب و روی ایراندر مرکز تحقیقات متالورژی حضور یافته و ضمن بازدید از فضا و امکانات مرکز جلسه‌ای نیز با اعضای مرکز تحقیقات برگزار کرد در این جلسه که با حضور مدیر محترم پژوهش دانشگاه جناب آقای دکتر بازرگانی و تعدادی از اعضای هیات علمی گروه شیمی دانشگاه برگزار شد؛ راهکارهای ارتباط و همکاری مرکز با صنعت سرب و روی و صنایع وابسته بررسی شده و مقرر گردید  در این موارد جلسات منظمی برگزار شده و مرکز تحقیقات متالورژی به عنوان مرکز تحقیق و توسعه صنایع پاسخگوی نیازهای صنعت در زمینه تحقیقات و نوآوری‌های مربوطه و بهبود عملکرد و افزایش راندمان و کاهش‌ هزینه‌های صنعت سرب و روی باشد.