.::. معاونت پژوهشی .::.

همایش تبیین فعالیت‌های معاونت تحقیقات فناوری و نوآوری

با رویکرد دانشگاه نسل سوم

تاریخ: 1398/08/20 - 20:51


همایش تبیین فعالیت‌های معاونت تحقیقات فناوری و نوآوری

این همایش توسط حوزه پژوهش در سالن کنفرانس شهید شهریاری سایت امام (ره)  در تاریخ 18 آبان ماه 98 برگزار گردید.

هدف از برگزاری این همایش ترویج سیاست‌های تبیین شده در حوزه معاونت تحقیقات فناوری و نوآوری با رویکرد دانشگاه نسل سوم است. سخنران این همایش جناب آقای دکتر فیروزفر ریاست محترم دانشگاه و جناب آقای دکتر بازرگانی مدیریت محترم پژوهش و جناب آقای دکتر فضلی رییس محترم باشگاه پژوهشگران جوان بودند. همایش ساعت 9 صبح با دعوت از مدعوین پژوهشی استان ها شروع به کار نمود و تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داشت.