.::. معاونت پژوهشی .::.

برگزاری استارتاپ صنایع فناور (کارا صنعت)

نخستین رویداد استارت‌آپی با حضور شرکت شهرک‌های صنعتی زنجان، شرکت صنایع فناور و کارا صنعت و تعدادی از شرکت‌های فناور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار شد.

تاریخ: 1398/09/16 - 22:59


برگزاری استارتاپ صنایع فناور (کارا صنعت)

بسمه تعالی

 

نخستین رویداد استارت‌آپی با حضور شرکت شهرک‌های صنعتی زنجان، شرکت صنایع فناور و کارا صنعت و تعدادی از شرکت‌های فناور در محل سالن همایش‌های شهید مطهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار شد.

در این رویداد علمی فناورانه شرکت‌های حاضر در این رویداد به تشریح وضعیت علم و صنعت و رابطه آن با دانشگاه پرداختند و دانشجویان را در جریان تحولات تکنولوژی  قرار دادند

این استارتاپ صنایع فناور در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در تاریخ‌های 26 و 27 آبان مام و 7 آذر ماه با 72 نفر از دانشجویان این واحد در قالب 10 تیم و با ارائه 33 ایده به رقابت پرداختند و با رای داوران تیم‌های متعهد، کمک صنعت و سعدیاب حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند همچنین تیم‌های بتن Rccp و ملیله زنجان نیز حائز رتبه شایسته شناخته شدند. این مراسم در ساعت 20 روز پنجشنبه مورخه 7 آذر به پایان رسید.