.::. معاونت پژوهشی .::.

رونمای کتاب روش‌ها و فنون طراحی شهری

در نشستی با همکاری روزنامۀ مردم‌نو، مؤسسۀ پژوهش‌های رسانه‌ای شمالغرب و دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از کتاب «روش‌ها و فنون طراحی شهری» نوشتۀ دکتر مهدی ساشورپور، دکتر علی شکوهی و مریم ابراهیم‌خانی رونمایی شد.

تاریخ: 1398/10/01 - 01:42


رونمای کتاب روش‌ها و فنون طراحی شهری

رئیس دانشکدۀ فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در نشست رونمایی از کتاب «روش‌ها و فنون طراحی شهری» عنوان کرد:

«دلجویی» و «سبزه‌میدان» نتیجۀ آرمان‌خواهی بدون نگاه به مسائل اجتماعی هستند

مردم‌نو؛ در نشستی با همکاری روزنامۀ مردم‌نو، مؤسسۀ پژوهش‌های رسانه‌ای شمالغرب و دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از کتاب «روش‌ها و فنون طراحی شهری» نوشتۀ دکتر مهدی ساشورپور، دکتر علی شکوهی و مریم ابراهیم‌خانی رونمایی شد.

مردم‌نو؛ در نشستی با همکاری روزنامۀ مردم‌نو، مؤسسۀ پژوهش‌های رسانه‌ای شمالغرب و دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از کتاب «روش‌ها و فنون طراحی شهری» نوشتۀ دکتر مهدی ساشورپور، دکتر علی شکوهی و مریم ابراهیم‌خانی رونمایی شد.

این دومین نشست از سری نشست‌های رونمایی کتاب است که با همکاری روزنامۀ مردم‌نو، مؤسسۀ پژوهش‌های رسانه‌ای شمالغرب و دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و با هدف ترویج کتاب‌خوانی و معرفی فرهیختگان و اساتید برجستۀ استان برگزار می‌شود.

در ابتدای این نشست دکتر شکوهی از مجموعۀ فرهنگی مردم‌نو با عنوان «باشگاه فرهنگی» در استان نام برد و گفت: ابتدا تشکر می‌کنم از مجموعۀ فرهنگی مردم‌نو که خود را به یک باشگاه فرهنگی تبدیل می‌کند و خود را از حالت صرفاً یک روزنامه بودن خارج می‌کند که جای تبریک بسیاری دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در آغاز سخنان خود برای معرفی کتاب و اینکه ایدۀ نوشتن «روش‌ها و فنون طراحی شهری» از کجا و چگونه شروع شد، توضیح داد: موضوع اصلی کتاب در کشور و در حوزۀ شهرسازی و به‌خصوص در زنجان، یک چالش اساسی است. بحث اصلی این کتاب دربارۀ مشارکت مردم است و این بحث به یکی از مباحث کلیدی شهرسازی جهان تبدیل شده‌است.