.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

کسب مقام دوم پل کاغذی در مسابقات کشوری ACI

موفقیت دانشجویان گروه مهندسی عمران

تاریخ: 1398/10/07 - 08:01


کسب مقام دوم پل کاغذی در مسابقات کشوری ACI

تیم دانشجویان گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی زنجان موفق به کسب مقام دوم پل کاغذی در مسابقات کشوریACI  پنجم دیماه ۹۸- تهران شد.

اعضای تیم واحد زنجان رادکتر محمود حسنلو به عنوان استاد راهنما و سرپرست تیم و علی ریحانی، محمدحسین ندرلو ، علیرضا باهنر ، پرویز باباخانی ، محسن باقری تشکیل می دادند.