.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

شرایط تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی فرصت مناسبی را برای دانشجویان جهت تحصیل همزمان فراهم نموده است. لذا دانشجویان علاقمند می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط آن، به دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان مراجعه نمایند

تاریخ: 1398/10/09 - 06:36


شرایط تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی

مفاد شیوه نامه تحصیل همزمان در دو رشته غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

شیوه‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته غیرپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دکتر محمدمهدی طهرانچی ابلاغ شد.شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی همگام و همسو با برنامه‌ریزان حوزه آموزش عالی کشور شیوه‌نامه تحصیل همزمان دانشجویان غیر استعدادهای درخشان در دوره‌های کاردانی یا کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) دانشگاه آزاد اسلامی در دو رشته تحصیلی با رعایت ضوابط کلی آیین‌نامه کاردانی و کارشناسی مصوب دانشگاه را تهیه و تدوین کرده است.

شرایط ورود به دوره

پذیرفته‌شدگان و دانشجویان در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) واحدهای دانشگاهی علاوه بر تحصیل حضوری یا مجازی در مقطع و رشته فعلی خود می‌توانند در یک رشته دیگر در همان مقطع تحصیلی یا در مقطع تحصیلی پایین‌تر در واحد دانشگاهی مبدأ یا واحد دانشگاهی دیگر به‌طور همزمان تحصیل کنند.

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز می‌توانند در یک رشته از رشته‌های مقاطع کاردانی یا کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) در صورت رعایت این شیوه‌نامه به‌طور همزمان در رشته دوم تحصیل نمایند.

بدیهی است متقاضی از طریق سنجش و پذیرش دانشگاه در رشته تحصیلی دوم پذیرفته می‌شود.

متقاضی ادامه تحصیل در رشته دوم می‌تواند فقط از مدت زمان معافیت نظام وظیفه در رشته اول، از تحصیل همزمان در دو رشته استفاده کنند.

اعضای هیئت‌علمی، در یکی از رشته‌های علوم انسانی در مقطع کارشناسی می‌توانند با رعایت مفاد این شیوه‌نامه تحصیل کنند.

انتخاب واحد و مقررات آموزشی

دانشجو پس از ورود به رشته دوم مجاز است برابر ماده ۱۹آیین‌نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب واحد درسی کند.

درصورتی‌که دانشجویی در دو رشته به‌طور همزمان تحصیل کند و در مدت مجاز تحصیل در رشته اول تعداد واحدهای درسی را نتواند به پایان رساند، کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد، استان و دانشگاه در خصوص ادامه تحصیل وی در رشته دوم تصمیم خواهد گرفت.

حداکثر مدت تحصیل برای دانشجویان مشمول این شیوه‌نامه مدت مجاز تحصیل در رشته اول است.

دانشجو در مدت زمان تحصیل فقط یک‌بار می‌تواند درخواست تحصیل در رشته دوم را ارائه دهد.تغییر رشته دوم امکان‌پذیر نیست. در صورت تقاضای تحصیل در رشته محل دیگر باید فرآیند ذکرشده در تبصره ۲ماده ۳پذیرش از طریق سنجش و پذیرش دانشگاه را طی کند.

آن دسته از دانشجویانی که از معافیت نظام وظیفه استفاده می‌کنند درصورتی‌که در رشته اول انصراف از تحصیل دهند یا اخراج آموزشی شده باشند، می‌توانند رشته دوم را تا سقف مجاز مدت زمان معافیت از نظام وظیفه در رشته اول ادامه تحصیل دهند.

تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان مطابق آیین‌نامه مربوط به آنان خواهد بود.

تصمیم‌گیری در خصوص سایر موارد پیش‌بینی‌نشده پس از مکاتبه واحد دانشگاهی مقصد با معاونت‌های موضوعی دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

تطبیق و معادل‌سازی واحدهای درسی در رشته دوم

درس یا دروسی که عنوان یا شرح درس آن در برنامه درسی رشته‌های مورد تأیید و مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی وجود داشته باشند، قابل معادل‌سازی است.

محل گذراندن دروس قبلی دانشجو باید یکی از واحدها یا مراکز دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارتین (از نظر مجوز پذیرش دانشجو، مجوز تأسیس رشته، برنامه درسی و نوع دوره برگزار شده و دانشگاه محل تحصیل) باشد و از نظر نحوه ورود و تحصیل (مدرک پایه مورد نیاز، ادامه تحصیل با تأکید بر عدم تداخل تحصیلی و عدم تحصیل همزمان در دو رشته یا دو دانشگاه) مغایرت یا مقررات آموزشی وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی نداشته باشد.

نمره درس گذرانده‌شده در مقاطع کاردانی یا کارشناسی حداقل ۱۲و بالاتر باشد.

دروس گذرانده‌شده در هر مقطع تنها در مقطع هم‌سطح یا مقطع پایین‌تر قابل معادل‌سازی است.

دروس جبرانی که دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد متقاضی تحصیل همزمان که در مقطع کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) گذرانده‌اند با رعایت بندهای این ماده قابلیت معادل‌سازی دارند.

تطبیق واحدهای درسی رشته اول برای رشته دوم پس از ثبت قطعی نمره و درخواست با تأیید گروه آموزشی رشته اول و دوم (در صورت نیاز هر دو گروه آموزشی در رشته) طبق مقررات معادل‌سازی دروس انجام و ثبت می‌شود.

دانشجو می‌تواند واحدهای درسی را که به لحاظ محتوا تطابق موضوعی داشته باشد صرفاً در یکی از دو رشته بگذراند و پس از پایان هر نیمسال و قبل از ثبت‌نام در نیمسال بعد تطبیق واحدهای درسی در رشته دوم با تأیید گروه آموزشی رشته دوم انجام شود. لازم است سرفصل دروس تا ۸۰درصد تطابق داشته باشد و با در نظر گرفتن مقررات در دوره‌های کاردانی و کارشناسی قابل معادل‌سازی نیست.

نمرات دروس معادل‌سازی در میانگین کل مؤثر است.

انتقال و مهمانی

انتقال و میهمانی دانشجویانی که به‌طور همزمان تحصیل می‌کنند برابر ضوابط و مقررات نقل‌وانتقال دانشگاه است.

مرخصی تحصیلی

برابر آیین‌نامه و مقررات آموزشی برای هر یک از رشته‌های اول و دوم در واحد محل تحصیل انجام می‌شود.

انصراف از تحصیل

برابر ضوابط و مقررات دانشگاه انجام می‌شود

تاریخ دانش‌آموختگی

 زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در هر یک از رشته‌ها به‌صورت جداگانه در آموزش واحدهای دانشگاهی مبدا و مقصد است.