.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

سخنرانی علمی توسط دانشیار دانشگاه ملبورن استرالیا

به همت گروه مهندسی شهرسازی و مهندسی نقشه برداری برگزار شد

تاریخ: 1398/10/11 - 13:24


سخنرانی علمی توسط دانشیار دانشگاه ملبورن استرالیا

سخنرانی علمی دکتر محسن کلانتری سلطانیه، دانشیار گروه مهندسی ژئوماتیک (نقشه برداری) دانشگاه ملبورن استرالیا. با موضوع:
مدلسازی اطلاعات ساختمان فصل جدیدی از سیستم های اطلاعات مکانی
BIM is the next GIS
چهارشنبه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، ۹۸.۱۰.۱۱