.::. معاونت پژوهشی .::.

رونمایی کتاب مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی

در نشستی با همکاری روزنامۀ مردم‌نو، مؤسسۀ پژوهش‌های رسانه‌ای شمالغرب و دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از کتاب «رمدیریت استراتژیک سرمایه انسانی» نوشتۀ دکتر هما درودی، دکتر محمد حسین ربیعی رونمایی شد.

تاریخ: 1398/10/14 - 03:04


رونمایی کتاب مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی