.::. معاونت پژوهشی .::.

رونمایی کتاب شاهراه بلاغت فارسی

در نشستی با همکاری روزنامۀ مردم‌نو، مؤسسۀ پژوهش‌های رسانه‌ای شمالغرب و دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از کتاب «شاهراه بلاغت فارسی» نوشتۀ دکتر حسین آریان رونمایی شد.

تاریخ: 1398/10/23 - 02:51


رونمایی کتاب شاهراه بلاغت فارسی