.::. معاونت پژوهشی .::.

فراخوان حل مسئله نیاز فناورانه

ارائه راهکار و پیاده‌سازی بومی سیستم اسکادای تونل‌های ترافیکی شهری به منظور یکپارچه‌سازی و مدیریت هوشمند و جامع کلیه زیرسیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

تاریخ: 1398/10/23 - 01:21


فراخوان حل مسئله نیاز فناورانه