.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

آغاز ثبت نام در رویداد صدک

صدک اولین برنامه حضور فعال نمایندگان صنایع بزرگ بمنظور مصاحبه و گزینش دانشجویان و فارغ التحصیلان توانمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تاریخ: 1398/11/19 - 03:33


آغاز ثبت نام در رویداد صدک

جهت ثبت نام متقاضیان اشتغال در رویداد صدک اینجا کلیک نمایید