.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

جشنواره سازه های برفی برگزار شد

به همت دانشکده فنی مهندسی و علوم برگزار گردید

تاریخ: 1398/11/29 - 14:43


جشنواره سازه های برفی برگزار شد

جشنواره سازه های برفی با حضور پرشور دانشجویان سه شنبه 29 بهمن ماه 1398 در دانشکده فنی مهندسی و علوم برگزار گردید.