.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

کلاس های مجازی بدون هیچگونه مشکلی دایر هستند

حضور دانشجویان اجباری است

تاریخ: 1398/12/22 - 10:07


کلاس های مجازی بدون هیچگونه مشکلی دایر هستند

 

 

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که تمامی کلاس ها در روز و ساعت هر کلاس به شکل مجازی و در سامانه کلاسهای مجازی دانشگاه در حال برگزاری می باشند. مشکل دروس معادل سازی شده نیز حل شده است و این سامانه بدون هیچگونه مشکلی در حال حاضر در حال فعالیت می باشد. دانشجویان گرامی حتماً در روز و ساعت هر کلاس باید در کلاس آنلاین در سامانه آموزش مجازی دانشگاه به آدرس http://lmsmap.iauec.ac.irحاضر باشند. چه دانشجویان حضور داشته باشند و چه حضور نداشته باشند، کلاس ها تشکیل می شوند و اساتید تدریس خود را به شکل آنلاین انجام میدهند. فایل ضبط شده کلاس ها برای هر جلسه که برگزار می گردد در سامانه قرار می گیرد و دانشجویانی که در ساعت برگزاری کلاس درهر روز در کلاس آنلاین حاضربودند و یا غایب بودند می توانند هر روز بین ساعت 20 تا 8 صبح فردا با مراجعه به سامانه به جلسه ضبط شده تمام کلاس ها با تمام جزئیات دسترسی داشته باشند. تمامی کلاس ها تا روز 28 اسفند ماه سال جاری برگزار می شوند و در سال آینده نیز از روز 14 فروردین ماه کلاس ها به شکل مجازی دایر خواهند بود. این روند تا زمانی که شرایط برگزاری کلاس های حضوری انشاالله فراهم گردد، برقرار می باشد. تمامی آموزشها و جزئیات در لینک زیر در اختیار دانشجویان گرامی قرار دارد. با تشکر.

 

لینک ورود به صفحه توضیحات و آموزشهای کار با سامانه کلاسهای مجازی دانشگاه:

http://iauz.ac.ir/subcontent/details/1252

 

:لینک ورود به سامانه کلاس های مجازی

http://lmsmap.iauec.ac.ir/