.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار در شرایط کرونایی (نانواستارتاپ)

این دوره آموزشی با همکاری مشترک بنیاد آموزش فناوری نانو و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، پرای اولین بار برگزار می گردد.

تاریخ: 1399/06/15 - 02:21


دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار در شرایط کرونایی (نانواستارتاپ)

دوره آموزشی مجازی آنلاین

 راه اندازی کسب و کار در شرایط کرونایی (نانواستارتاپ)