.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

فیلم آموزشی نحوه انتخاب واحد از طریق سامانه آموزشیار

-

تاریخ: 1399/06/19 - 10:57


فیلم آموزشی نحوه انتخاب واحد از طریق سامانه آموزشیار

دانشجویان گرامی جهت انتخاب واحد وارد سامانه آموزشیار شوید.

 

لینک سایت : http://edu.iau.ac.ir/

 

فیلم آموزشی نحوه انتخاب واحد