.::. حوزه معاونت سما .::.

بورس تحصیلی برای استعدادهای برتر دانش آموزی در مدارس سمای زنجان

معاون آموزشهای عمومی و مهارتی (سما) زنجان با سه دانش آموز موفق ابتدایی پسران سما دیدار و گفتگو کرد.

تاریخ: 1399/06/31 - 23:25


بورس تحصیلی برای استعدادهای برتر دانش آموزی در مدارس سمای زنجان

 به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، عباس قنبری در دیدار با دانش آموزان  نخبه و موفق سما زنجان با تاکید بر لزوم توجه به خلاقیت‌ها و کشف استعداد دانش آموزان در مدارس گفت: برنامه‌های آموزشی و مهارتی مدارس سما بر مبنای توجه به تفاوت‌های فردی دانش آموزان استوار است.

قنبری در ادامه افزود: معلمان و دبیران ما با تربیت دانش آموزان و جهت دهی به استعداد آنها در راستای رشد و موفقیت آنها نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی در ادامه ضمن تشکر از  معلمان و دست اندر کاران مدارس سما در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش و هدایت دانش آموزان در جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و هنری گفت: مدارس سما زنجان برای دانش آموزان فعال، نخبه و با انگیزه تسهیلات، بورس های تحصیلی و برنامه‌های خاصی را در نظر گرفته است.

معاون آموزشهای عمومی و مهارتی (سما) زنجان ادامه داد: حمایت از دانش آموزان نخبه و مستعد جزو وظایف مدارس سما است.

چاپ کتاب، کسب عنوان برتر در دوره‌های متوالی جشنواره جابر ابن حیان آموزش و پرورش، کسب مقام در جشنوراه‌های پژوهشی، فرهنگی و علمی و همچنین موفقیت‌های ورزشی در سطح استان و کشور  از جمله دستاوردهای دانش آموزان سما زنجان است.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی (سما) زنجان سید طاها مقیمی ،سید معین هاشمی و  پارسا مهروان دانش آموزان مدرسه ابتدایی پسران سما با راهنمایی آموزگارشان سرکا خانم بنائی موفق به کسب موفقیت های علمی، فرهنگی و هنری شده‌اند