.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

مدارک مورد نیاز ثبت نام نیم سال اول 1400-1399 دانشجویان علوم پزشکی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

تاریخ: 1400/06/08 - 22:07


مدارک مورد نیاز ثبت نام نیم سال اول 1400-1399 دانشجویان علوم پزشکی

ضمن عرض سلام و خوشامد گویی خدمت تمام دانشجویان ورودی های جدید پرستاری و مامایی

 

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام

لطفا برای دریافت فایل بر روی فایل مورد نظر کلیک نمایید.توجه توجه توجه

 

چک لیست موارد مورد نیاز ثبت نام

راهنمای ثبت نام

فرم تایید صحت سلامت

شناسنامه سلامت

فرم اعلام آمادگی(ثبت نام افراد ذخیره علوم پزشکی)

فرم ثبت نام 12 و 13

فرم تعهد بیمارستان

برنامه کلاس گروه پرستاری

برنامه کلاس گروه مامایی

 

 

آپلود عکس

آپلود عکس