.::. حوزه معاونت سما .::.

گرامی داشت حماسه 9 در مدارس سما زنجان

وبینار گرامی داشت حماسه 9 دی مدارس سما زنجان با حضور سرهنگ طهماسبی جانشین محترم سپاه انصار المهدی زنجان برگزار شد.

تاریخ: 1399/10/16 - 03:28


گرامی داشت حماسه 9 در مدارس سما زنجان

لزوم و ضرورت گرامی داشت حماسه 9 دی، ولایت مداری و نقش نحبنگان و فرهنگیان در جلوگیری از انحرافات فکری در جامعه از جمله موارد مطرح شده در این ویبنار بود.