.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

رویداد کسب و کارهای استارتاپی گردشگری زنجان

محور های رویداد : گردشگری دیجیتال محصولات و خدمات گردشگری بازاریابی و اطلاع رسانی

تاریخ: 1400/05/16 - 01:05


رویداد کسب و کارهای استارتاپی گردشگری زنجان

رویداد کسب و کارهای
استارتاپی گردشگری زنجان

Zanjan  Travel Teck

 محور های رویداد  :