.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

لینک های سایت
حوزه معاونت امور آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با رتبه جامع دارای 3 دانشکده می باشد. تعداد دانشجو در این واحد حدود 9000 نفر بوده و 300 نفر عضو هیات علمی تمام وقت مشغول فعالیت می باشند. دانشگاه در حال حاضر دارای رشته های تحصیلی متنوع در مقاطع مختلف تحصیلی می باشد که عنوان رشته ها در منوی عمودی قابل مشاهده است. از این تعداد رشته 24 عنوان مربوط به مقطع دکتری تخصصی و 65 عنوان رشته مربوط به مقطع کارشناسی ارشد می باشد.