.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

لینک های سایت
حوزه معاونت امور آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با رتبه جامع دارای 6 دانشکده می باشد. تعداد دانشجو در این واحد حدود 12000 نفر بوده و 343 نفر عضو هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت مشغول فعالیت می باشند. تعداد رشته های فعال در دانشگاه که در حال حاضر دارای دانشجو می باشند 216 عنوان رشته تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی می باشد که عنوان رشته ها در منوی عمودی قابل مشاهده است. از این تعداد رشته 26 عنوان مربوط به مقطع دکتری تخصصی و 82 عنوان رشته مربوط به مقطع کارشناسی ارشد می باشد.