.::. دانشکده علوم انسانی واجتماعی واحدزنجان .::.

دسترسی متن باز full paper بانک اطلاعات نشریات کشور جهت دانلود مقالات علمی- پژوهشی معتبر فارسی برای کاربران دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
دانشکده علوم انسانی واجتماعی
اخبار
کنکره ملی زنان موفق

دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دستگاه های اجرایی

«بیشتر... ... » 25 بهمن 1396
سمینار تخصصی مدیریت و مهندسی ساختار مناقصات

سمینار تخصصی مدیریت و مهندسی ساختار مناقصات

«بیشتر... ... » 25 بهمن 1396