.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

اخبار
برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید توسط دفترEDO

برگزاری کارگاه مقاله نویسی به شیوه نوین با سخنرانی سرکارخانم دکتر فریده یغمایی دانشیار علوم پزشکی

«بیشتر... ... » 19 آذر 1398
جشن روپوش سفید

جشن روپوش سفید ورودی های جدید پرستاری و مامایی

«بیشتر... ... » 25 آبان 1398
بخشنامه بنیاد علمی نخبگان استان زنجان

شناسایی و پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان

«بیشتر... ... » 08 مرداد 1398