.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

معاونت دانشجویی وفرهنگی

این معاونت در سال 1378 از «معاونت آموزشی و امور دانشجویی» منفک و باعنوان «معاونت دانشجویی » آغاز به فعالیت نموده و با توجه به اولویت رویکرد فرهنگی در دانشگاه ها و با هدف تعمیق باورهای دینی و فرهنگی از سال 1393 به «معاونت فرهنگی و دانشجویی» تغییر نام یافت. معاونت فرهنگی و دانشجویی مفتخر است بتواند در راه تربیت و رشد استعداد جوانان دانشجو به عنوان رکن توسعه پایدار جامعه، نقش مهمی ایفا نماید. این حوزه از یک سو ارائه خدمات صنفی، رفاهی و تامین نیازهای معیشتی دانشجویان و از سوی دیگر تمهید سازوکارهای لازم برای ارائه خدمات فرهنگی، فوق برنامه، تربیت بدنی و مشاوره را در حوزه اقدامات خود قرارداده است. هدف نهایی و آرمانی «معاونت فرهنگی و دانشجویی» از انجام وظایف و ایفای نقش های خود، تربیت دانشجویانی سالم از نظر جسمی، روانی و فرهنگی- اجتماعی است تا توان بکارگیری علوم و تخصص های خود در عرصه جامعه و نظام سلامت را داشته باشند.

اخبار
برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان ورودی جدید و خانواده های آنها

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان ورودی جدید و خانواده های آنها

«بیشتر... ... » 02 آذر 1400
ثبت نام مسابقات ورزشی درون واحدی دانشجویی (بین رشته ای)

ثبت نام مسابقات ورزشی درون واحدی دانشجویی (بین رشته ای)

«بیشتر... ... » 08 آبان 1400
جشنواره مجازی حماسه تا حماسه

معاونت فارهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی جشنواره مجازی حماسه تا حماسه را برگزار می کند

«بیشتر... ... » 10 مهر 1399