.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

معرفی مركز رشد واحد زنجان

مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با مساحت تقریبی 1500 مترمربع زير بناى مفيد از سال 1394 از ايجاد و توسعه مشاغل جديد توسط كارآفرينان در چهارچوب واحدهاى نوپاى فعال، صاحبان ايده در حوزه فناوري هاى پيشرفته، اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش فنی و اقتصاد دانش بنیان حمایت مى كند تا براى حضوری فعال، مفید و مستقل در زمینه توسعه اقتصادى و فناورانه در سطوح ملى و بین المللی آماده گردند. اين مركز در آذر ماه سال 1393 موفق به اخذ مجوز اولیه راه اندازی مرکز رشد گرديد.

اخبار
آغاز ثبت نام در جشنواره کارآفرینان برتر استانی

جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی استان زنجان، دوم اسفندماه 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار خواهد شد.

«بیشتر... ... » 18 بهمن 1394
به زودی مسابقه طراحی آرم مرکز رشد آغاز خواهد شد

به زودی مسابقه طراحی آرم مرکز رشد آغاز خواهد شد

«بیشتر... ... » 27 مرداد 1394