.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

لینک های سایت
دانشکده علوم پایه وپزشکی

دانشكده علوم پايه و پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان در سال 1386 تاسیس و هم اکنون در رشته هاي دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری، دکتری تخصصی شیمی آلی، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، کارشناسی ارشد ژنتیک، کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی، کارشناسی ارشد شیمی آلی، کارشناسی ارشد شیمی داروئی، کارشناسی ارشد نانوشیمی، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، کارشناسی ميكروبيولوژي، کارشناسی زیست شناسی جانوری، کارشناسی زیست شناسی گیاهی، کار شناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، کارشناسی بیوتکنولوژی، کارشناسی شیمی کاربردی و کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر دانشجو می پذیرد. تعداد اعضاي هيأت علمي اين دانشكده 51 نفر می باشد.

اخبار
آدرس جدید سایت فصلنامه فیریولوژی و تکوین جانوری

تغییر آدرس سایت فصلنامه فیریولوژی و تکوین جانوری

«بیشتر... ... » 15 شهريور 1397
کارگاههای مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه

کارگاههای مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه

«بیشتر... ... » 14 آذر 1396
راه اندازی کانال تلگرامی دانشکده

کانال تلگرامی دانشکده راه اندازی شد. آدرس کانال IAUZOLOM@ می باشد.

«بیشتر... ... » 14 آذر 1396