.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

دکترمجتبی صلوتی مجری این طرح گفت: در صورت تکمیل مطالعات ودستیابی به تولید انبوه این نانو داروی ضد میکروبی، می توان از این نانودارو جهت درمان عفونت های باکتریایی بیماران استفاده کرد. وی بیان کرد: از زمان کشف آنتی بیوتیک ها، به علت افراط در استعمال نابجای آن ها در بیماری های عفونی، به تدریج تعدادی از باکتری ها در مقابل این داروها مقاومت پیدا کردند، علاوه بر این مشکلات عمده داروهای ضد میکروبی، جابجایی دشوار آن ها از غشای سلولی وفعالیت کم در داخل سلول ها و اثر سمیت بر روی سلول های سالم بدن است. وی اظهارکرد:اکثر متخصصان داروسازی به دنبال یافتن راه هایی هستند که داروها را به دقت به محل اثر اصلی خود برسانند و بیشترین اثر درمانی را ایجاد کنند، براساس نتایج مطالعات، نانوذرات از جمله نانو دندریمرها قادر به حل این مسائل و تسهیل رهاسازی داروها در محل های عفونی میکروبی هستند. صلوتی ادامه داد: هدف از این تحقیق طراحی یک سامانه و سیستم رهاسازی کنترل شده دارو با استفاده از نانوذرات دندریمر وآنتی بیوتیک سفتازیدیم، به منظور درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی، از جمله سودوموناس آئروژینوزا بوده است.
دانشکده علوم پایه وپزشکی

دانشكده علوم پايه و پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان در سال 1386 تاسیس و هم اکنون در رشته هاي دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری، دکتری تخصصی شیمی آلی، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، کارشناسی ارشد ژنتیک، کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی، کارشناسی ارشد شیمی آلی، کارشناسی ارشد شیمی داروئی، کارشناسی ارشد نانوشیمی، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، کارشناسی ميكروبيولوژي، کارشناسی زیست شناسی جانوری، کارشناسی زیست شناسی گیاهی، کار شناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، کارشناسی بیوتکنولوژی، کارشناسی شیمی کاربردی و کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر دانشجو می پذیرد. تعداد اعضاي هيأت علمي اين دانشكده 51 نفر می باشد.

اخبار
راه اندازی کانال تلگرامی دانشکده

کانال تلگرامی دانشکده راه اندازی شد. آدرس کانال IAUZOLOM@ می باشد.

«بیشتر... ... » 23 آبان 1396