.::. اخذ کد پایان نامه .::.

علوم قرآن و حدیث(جدول 2)

علوم قرآن و حدیث

تاریخ: 1395/05/16 - 16:48


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
خوف از ما سوی الله در قرآن و حدیث 94317 94/11/01    

13820405951002

1395/09/18

------- فرهاد ادریسی 930496594 صغری بیگدلی
نظام مطیع و مطاع در قرآن 94317 94/11/01    

13820405951001

1395/09/03

  فرهاد ادریسی 930278846 زهرا قربانی
کیفیت گرائی درعبادت از نگاه علوم قرآن وحدیث 94316 1394/03/10    

62620405951001

1395/10/15

  فرهاد ادریسی 930367263 صمد محمدی
مطالعه تحلیلی ، زادو ولد فرزندان آدم  از منظر اسلام و ادیان ابراهیمی 45133 1395/11/29    

13820405952001

1396/01/27

------ محمدحسین صائینی 940057888 معصومه احمدی
آثار و برکات شب زنده داری در قرآن و روایات 45133 1395/11/29    

13820405952002

 

1396/01/27

----- محمدحسین صائینی 940272613 زینب ملهونی
عذاب و مراتب آن در قرآن کریم و روایات اسلامی 45133 1395/11/29    

13820405952003

 

1396/01/27

----- محمدحسین صائینی 940033152 فاطمه علی نژاد واقع
بررسی حدودزینت وآراستگی از دیدگاه قرآن و حدیث 45133 1395/11/29    

13820405952004

 

1396/01/27

------ محمدحسین صائینی 940161836 نعمت اله محمدی
مصادیق مهم مشورت در سیره معصومین (ع) 45133 1395/11/29    

13820405952005

1396/02/03

------ محمدحسین صائینی 930315450 سیده خدیجه بهرامی عباسی آزاده
شادیهای نکوهیده ( ناپسند) در آیات و روایات 45133 1395/11/29    

13820405952006

 

1396/02/03

------- محمدحسین صائینی 940065548 اکبر یزدی صوری
آثار و پیامدهای دنیوی اعمال انسان در تفاسیر المیزان و مجمع البیان 45133 1395/11/29    

13820405952007

 

1396/02/03

------- فرهاد ادریسی 940310181 مریم نیساری
اصول و مبانی مدیریت در قرآن کریم و فقه اسلامی 45133 1395/11/29    

13820405952008

 

1396/02/03

 

------ فرهاد ادریسی 910910937 سجاد نعیمی یلقون آغاج
جاذبه های قرآن کریم در اندیشه قرآن پژوهان غیر مسلمان 45133 1395/11/29    

13820405952010

1396/02/11

------ محمدحسین صائینی 940227652 لیلا سهندی
بررسی سیمای مخلصین از منظر تفاسیر المیزان ، الکبیر رازی و مجمع البیان 45133 1395/11/29    

13820405952011

1396/02/12

------- مریم موسوی حسینی 940155095 راحله باقری
شان نزول و اسباب التنزیل سورو آیات قرآن کریم در کشف الاسرار میبدی و تفسیر المیزان 45133 1395/11/29    

13820405952012

 

1396/02/12

------ حیدر حسنلو 940193947 محمد رسول محمدی
تفسیر تطبیقی سوره مبارکه ی عصر و تکاثر در تفاسیر المیزان - جامع البیان و مجمع البیان 45133 1395/11/29    

13820405952013

1396/02/16
 

----- مریم حسینی 940168048 طاهره صنعتی
بلوغ و رشد از منظر قرآن 45133 1395/11/29    

13820405952014

1396/02/17

----- فرهاد ادریسی 940229800 کبری بهاری
آثار اخلاقی عبادت از نگاه قرآن و روایات 45133 1395/11/29    

13820405952015

 

1396/02/17

----- فرهاد ادریسی 940179732 اکرم بیگدلو
بررسی لفظی و مفهومی کلمه نور و وجوه و نظایر آن در قرآن کریم 45133 1395/11/29  

ظرفیت استاد راهنما تکمیل است

1396/02/23

1396/03/11

13820405952021

1396/04/27
 

------ محمدحسین صائینی 940309373 طاهر حمیدی
مطالعه تحلیلی رضا و تسلیم در تفسیر کشف الاسرار میبدی و تفسیر المیزان 45133 1395/11/29    

13820405952016

1396/02/23
 

---- حیدر حسنلو 940309263 سید جواد موسوی
تجسس در میزان قرآن و حدیث 45133 1395/11/29    

13820405952017

1396/02/23

---- رحمت اله بیگدلی 910874914 محمد جواد خسروی
کیفیت هدایت  امام زمان در آیات و روایات اسلامی 45133 1395/11/29  

ظرفیت استاد راهنما تکمیل است1396/02/23

  1396/03/11

13820405952022

1396/04/27

------ محمدحسین صائینی 940043928 علی محمدی
قرآن از دیدگاه حضرت علی (ع) 45133 1395/11/29    

13820405952018

1396/03/02

محمدحسین صائینی فرهاد ادریس 940284658 غلامرضا نوری
نشئه دنیا و نشئه آخرت از منظر قرآن کریم در تفاسیر متاخر (امروزی) المیزان و تفسیر نمونه 45133 1395/11/29    

13820405952019

1396/03/11

-------- سید علی بابایی 940173141 لیلا کرمی زرندی
نفس و جایگاه آن در تفسیر کشف الاسرار و المیزان 45133 1395/11/29    

13820405952023

1396/04/27

------- حیدر حسنلو 940238516 عبدالحمید اکبری
دیدگاه تفاسیر المیزان و تسنیم در رابطه با سکوت و جایگاه آن در قرآن 45133 1395/11/29    

13820405952024

1396/05/04

-------- مریم حسینی   950187142 زینب مجیدی فرد وطن
اخلاق سازمانی و کارمندی در نهج البلاغه 45133 1395/11/29  

ظرفیت استاد راهنما تکمیل است

1396/06/22

1396/05/30

1396/05/10

13820405952026

1396/06/30

------- محمدحسین صائینی 900726011 رسول محمدی
ادای دین از منظر قرآن و حدیث 45133 1395/11/29    

13820405952025

1396/06/09

-------- فرهاد ادریس 920058951 سیده محترم تروند
بررسی لفظی و مفهومی لفظ قال در قرآن 45136 1396/10/05    

13820405962002

1397/01/28

------ محمدحسین صائینی 950213286 فاطمه کریمی
بررسی خوف و رجا در قرآن ، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه 45136 1396/10/05    

13820405962003

 

1396/01/28

----- مریم حسینی 950236246 زیبا طارمی
نقد و بررسی اسم تفضیل و صیغه مبالغه در ترجمه های مشهور فارسی قرآن کریم / جزء 30 45136 1396/09/05    

13820405962004

1397/02/11

------- سیدعلی بابایی 950103218 فاطمه خالقی
بررسی زمینه ها و تبعات معصیت از منظر آیات و روایات 45136 1396/10/05    

13820405962005

1397/03/28
 

----- سیدعلی بابایی 950290266 ایران شکرالهی
تفریح در قرآن کریم و تاثیر آن در تربیت و حیات طیبه ی آدمی 45136 1396/09/30    

13820405962006

1397/04/02

  فرهاد ادریسی 950272517 زینب آقاجانلو
اقوام به هلاکت رسیده در قرآن کریم با الویت نفسیر المیزان و نمونه 45136 1396/09/30    

13820405962007

 

1397/04/02

 

  فرهاد ادریسی 950240131 آناهیتا محمودی
عرش و کرسی در قرآن 45136 1396/09/30    

13820405962008

1397/04/12
 

-------- محمدحسین صائینی 950014442 ملیحه اسکندری ناصر
تبیین جایگاه سلامت در قرآن کریم با رویکرد خاص به تفاسیر المیزان و نمونه 45136 1396/09/30    

13820405962009

1397/05/08
 

-------- محمدحسین صائینی 950308075 جعفر دین محمدی
بررسی لفظی و مفهومی ارتداد در قرآن کریم(مطالعه موضوعی ارتداد) 45140 1397/10/01    

13820405972004

1398/01/22

  دکترمحمدحسین صائینی 960041895 بهاره خشبي
مطالعه تحریری سوره واقعه در تفاسیر شیعه 4514 1397/10/01    

13820405972016

1398/05/16

  دکتر محمد حسین صائینی 960028504 نسرین خلیلی راد
بررسی توکل با تاکید بر ایمان و کردار حضرت لبراهیم ع با تا مل در ایات قران   4514 1397/10/01     13820405972005.1398/02/04   نادر محمد زاده 960045467 لیلا والی
گذشت و ایثار و شهادت از منظر نهج البلاغه 45140 1397/10/01    

13820405972008

1398/02/24

  محمدحسین صایینی 960017033 اکبر زالی
بررسی کفویت زوجین در ین ومذهب از دیدگاه فقهی  45140 1397/10/01    

13820405972015

1398/05/16

  محمد حسین صائینی   960014307 مریم امانلو
منطق ورویه الهی در کریکه یهدی من یشاء ویضل من یشاء 45140 1397/10/01    

13820405972010

1398/03/12

  حیدرحسنلو 96096777  
جهل وجهالت از منظر قرآن کریم ونوع هدایت الهی نسبت به جاهلین 45140 1397/10/01    

13820405972009

1398/03/09

  اکرم بیات 960023828  

 

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

حمیده قره باغی

                      مسعود رمرودی
                      محمد جواد تیموری پابندی
                      محمود رنگرز
                      صمیمه احمدی
                      علی والی           
                      ماهرخ مولائی
                      حسن حیدری قشلاجوقی
95/07/17     17 95/06/28 13820405942008

علی بابایی

رحمت اله بیگدلی

      93 محمد نوری
95/09/03                     صدقعلی صفری
95/11/12                     مریم بابایی
95/11/12                     فریده بابایی
95/11/12                     بهرام بیات
95/11/12                     سیده نرگس حسینی
95/11/12                     احمد شعبانی
95/11/13                     محمد شعبانی
95/11/13                     سلیمان شعبانی
95/11/13                     یعقوبعلی عمارلو
95/11/13                     سعیده غلامی
95/11/16                     مسعود محمدی
95/11/17                     غلامحسین نظری
96/01/15                     فاطمه معینی
96/02/11                     صمد محمدی
96/02/11                     سوسن احمدی
96/02/11                     صغری بیگدلی
95/12/14                     زهرا قربانی
96/06/19                     کبری بهاری
96/06/19                     اکرم بیکدلو
96/06/22                     مینا بیات
96/06/23                     مریم نیساری
96/06/30                     نعمت اله محمدی
96/09/18                     معصومه احمدی
96/09/18                     عبدالحمید اکبری
96/09/18                     راحله باقری
96/09/18                     سیده خدیجه بهرامی عباسی آزاده
96/09/18                     طاهر حمیدی
96/09/18                     فاطمه علی نژاد واقع
96/09/18                     لیلا کرمی زرندی
96/09/18                     علی محمدی
96/09/18                     محمد رسول محمدی
96/09/18                     سید جواد موسوی
96/09/18                     سجاد نعیمی یلقون آقاج
96/09/19                     اکبر یزدی
96/10/13                     مهدی رضایی
96/10/13                     محترم تروند
96/11/12                     غلامرضا نوری