.::. اخذ کد پایان نامه .::.

علوم قرآن و حدیث(جدول 2)

علوم قرآن و حدیث

تاریخ: 1395/05/16 - 10:11


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
خوف از ما سوی الله در قرآن و حدیث 94317 94/11/01    

13820405951002

1395/09/18

------- فرهاد ادریسی 930496594 صغری بیگدلی
نظام مطیع و مطاع در قرآن 94317 94/11/01    

13820405951001

1395/09/03

  فرهاد ادریسی 930278846 زهرا قربانی
کیفیت گرائی درعبادت از نگاه علوم قرآن وحدیث 94316 1394/03/10    

62620405951001

1395/10/15

  فرهاد ادریسی 930367263 صمد محمدی
                   

 

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                     

حمیده قره باغی

                      مسعود رمرودی
                      محمد جواد تیموری پابندی
                      محمود رنگرز
                      صمیمه احمدی
                      علی والی           
                      ماهرخ مولائی
                      حسن حیدری قشلاجوقی
95/07/17     17 95/06/28 13820405942008

علی بابایی

رحمت اله بیگدلی

      93 محمد نوری
95/09/03                     صدقعلی صفری
95/11/12                     مریم بابایی
95/11/12                     فریده بابایی
95/11/12                     بهرام بیات
95/11/12                     سیده نرگس حسینی
95/11/12                     احمد شعبانی
95/11/13                     محمد شعبانی
95/11/13                     سلیمان شعبانی
95/11/13                     یعقوبعلی عمارلو
95/11/13                     سعیده غلامی
95/11/16                     مسعود محمدی
95/11/17                     غلامحسین نظری