.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

علمی_پژوهشی

علمی_پژوهشی

تاریخ: 1395/05/30 - 17:37


زمان انتشار

محل انتشار

نویسندگان

عنوان مقاله

نام مجله

ردیف

 

 زمستان1394

 

   

     ایران

 

رهنما،  فروزنده قاسملو

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مرزه بر پیامدهای ناشی از سکته مغزی در موش صحرایی

دو ماه نامه علمی_پژوهشی فیض_کاشان

 

 

 

1

زمستان 1394

     ایران

حسینی،  رهنما  بیگدلی

 

اثر پیش تغذیه روغن دانه کتان بر نفوذ پذیری سد خونی_مغزی در مدل جانوری موش صحرایی

 

مجله علمی _پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی

2

 

   پاییز 1394

 

      ایران

حسینی،رهنما  بیگدلی

 

اثر پیش تغذیه روغن دانه کتان بر میزان ضایعه ایسکمیک مغزی و اختلالات عصبی-حرکتی در مدل جانوری رت

مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج(ارمغان دانش)

 

3

 

   پاییز 1394

      ایران

قاسملو   ، رهنما  بیگدلی

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی بر میزان ادم مغزی و امتیاز نقص های نورولوژیک در مدل سکته مغزی رت

مجله دانشگاه علوم پزشکی فساء

 

4

 

   پاییز 1394

      ایران

فروزنده ، بیگدلی    رهنما

بررسی اثر پیشگیرانه عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش بر ادم مغزی و نقص های نورولوژیکی در مدل سکته مغزی رت

مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

 

5

 

   پاییز 1394

      ایران

رهنما  ، قاسملو فروزنده

بررسی اثر حفاظتی گیاه مرزه بر حجم آسیب بافتی و امتیاز نقص های نورولوژیک در مدل سکته مغزی موش صحرایی نر نژاد ویستار

مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج(ارمغان دانش)

 

6

 

 

   پاییز 1394

      ایران

 

  مهدی رهنما

بررسی اثر زالو درمانی بر میزان ادم مغزی و نقص های نورولوژیک ناشی از سکته مغزی در موش صحرایی

مجله دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

7

 

   پاییز 1394

      ایران

منصوری  ،دهنما   بیگدلی

تاثیر پیش تغذیه عصاره زیره سبز بر ادم مغزی حاصل از سکته مغزی در مدل جانوری رت

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

 

8

 

   پاییز 1394

      ایران

شیری، رهنما بیگدلی

بررسی اثر پیش تغذیه روغن تخم کدو حلوایی بر حجم سکته مغزی و ارزیابی اختلالات نورولوژیک در مدل جانوری رت

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

9

 

   پاییز 1393

      ایران

سمنانی  ،رهنما   قاسمپور ، علیزاده

ارزيابي اثرات ضد باكتريايي عصاره هاي گلسنگبر استافيلوكوكوس اورئوس و سالمونلا تيفي موريوم در شرايط آزمايشگاهي و مدل حيواني

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

10

 

   پاییز 1393

      ایران

اسمائیلی ،بیگدلی رهنما

اثر تغذيه تكميلي با روغن كنجد بكر بر چربي هاي سرم موش صحرايي

مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

11

­چاپ شده

   

      ایران

 فروزنده، بیگدلی  رهنما

 

بررسی اثر پیش تغذیه ای مرزنجوش بر حجم آسیب بافتی و امتیاز نقص های
نورولوزیکدر مدل جانوری موش صحرایی

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

12

­چاپ شده

     ایران

فروزنده، بیگدلی  رهنما

بررسی اثر پیش تغذیه ای مرزنجوش بر نفوذ پذیری سد خونی_مغزی در مدل جانوری موش صحرایی

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

13

­چاپ شده

      ایران

 قاسملو   ، رهنما  بیگدلی

بررسی اثر حفاظتی مریم گلی به حجم آسیب بافتی و امتیاز نقص های نورولوزیکدر مدل جانوری موش صحرایی

مجله دانشگاه علوم پزشکی اهوازجندی شاپور

 

14

­چاپ شده

      ایران

قاسملو   ، رهنما  بیگدلی

اثر مریم گلی بر نفوذ پذیری سدخونی مغزی و امتیاز نقص های نورولوزیک در مدل جانوری موش صحرایی

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

15

پذیرش جهت چاپ

           ­

      ایران

فروزنده، بیگدلی  رهنما

بررسی اثر مرزنجوش بر وزن و برخی فاکتورهای خونیدر مدل جانوری موش صحرایی

مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

16

چاپ شده

 

      ایران

نسرین کلانتری میانجی،مهدی رهنما

اثر عصاره آبی گیاه مرزه بر زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی

مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

17

 


/subcontent/details/1020