.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

آشنایی با مرکز تحقیقات بیولوژی

آشنایی با مرکز تحقیقات بیولوژی

تاریخ: 1395/05/30 - 18:31


http://sitesrightmenu/edit/629

مرکز تحقیقات

این مرکز در یک واحد دو طبقه به مساحت 7/557 متر مربع تجهیز گردیده است که شامل آزمایشگاه های فیزیولوژی -بافت شناسی و ژنتیک و زیست شناسی سلولی مولکولی -کشت سلول و میکروبیولوژی می باشد.

اهم دستگاههاي موجود در مركز:

دستگاه رنگ آمیزی - دستگاه تیشوپروسسور –میکروتوم - جوجه کشی- فریزر 80- استریوتکس-میکرودرایو کنترلر - میکرو الکترود پولر- الكتروبلاتينگ - میکروسکوپ فلورسنت - پلتيسموگراف     (plethysmograph)- دستگاه فيزيوگراف- الايزاریدر-دستگاه اسپكتروفتومتر      UV- Visible–اتوکلاو - تانک ازت 35 لیتری - اتو کلاو با بخارآب - انکوباتور CO2- سانتریفوژ یخچال دار - میکروسکوپ اینورت - فرکشن کالکتور - پمپ پریستالیتیک - ایزو الکتریک فوکوسینگ (IEF) –فرمانتور-فریز درایر-ترمال سايكلرو RTPCR- ترانس ایلومینیاتور - سیستم عکس برداری از ژل - الکترو پوریشن –الکتروفورز - دستگاه اولتراسونیک

×فعاليت‌هاي مركز:

كارگاه  های آموزشي برگزار شده در این مرکز عبارتند از:

·        كارگاه مباني جراحي

·        كارگاه PCR-RFLP

·        كارگاه الكتروفورز

·        كارگاه كشت سلول

·        کارگاه اسکیمی مغزی

·        کارگاه عصاره گیری

·        کارگاه خونگیری

دانشجويان خارج از واحد دانشگاهي:

بابت کارامور پایان نامه دانشجویان خارج از واحد دانشگاهی مبلغی محاسبه شده و به حساب دانشگاه توسط دانشجو واریز می گردد

تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین مرکز تحقیقات بیولوژیدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند و اداره محیط زیست زنجان منعقد گرديده است

- ارائه خدمات به سازمان‌ها، صنايع و جامعه

بررسي اثر باكتري لاكتوباسيلوس پنتوسوس بومي ايران و ترميم زخم‌هاي معده در موش نر صحرائي نژاد ويستار(دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم)

ساخت و بررسي يك سل سوختي ميكروبي(دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان) و غیره

عنوان آزمون

واحد نمونه

تعرفه (ریال)

ملاحظات

سانتریفوژ (High speed)

هر ساعت

300000

 

سانتریفوژیخچال دار

هر ساعت

300000

 

انکوباتور Co2 دار

هر 24 ساعت

150000

 

انکوباتوریخچال دار

هر 24 ساعت

10000

 

میکروسکوپ اینورت

هر لام

20000

 

فرمانتور

هر 14 لیتر

500000

 

فریز درایر

سایز لوله

2000000-3000000

 

اسپکتروفتومتر Uv-Visible

هر 8 نمونه

100000

 

میکروتوم

هر لام تهیه شده

20000

 

تیشو پروسسور

هر نمونه

300000

 

PCR

هر نمونه

100000

 

RT PCR

هر نمونه

800000

 

استریو تاکس

هر نمونه

200000

 

Maze آبی

هر نمونه

100000

 

Plus maze

هر نمونه

50000