.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

معاون آموزشي

معاون آموزشي دانشگاه

تاریخ: 1395/05/19 - 18:04


     

 

نام و نام خانوادگی: مهدي رهنما

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زيست شناسي جانوري- فيزيولوزي

مرتبه علمی: دانشيار

شماره تماس02433421001 داخلی 2242            

آدرس ایمیل:   meh_rahnema@yahoo.com   

     

  مشاهده CV دکتر رهنما