.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

معاون آموزشي

معاون آموزشي دانشگاه

تاریخ: 1399/11/15 - 05:43


     

 

 

نام و نام خانوادگی:  حسين محمدي

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی اقتصاد

مرتبه علمی: استاد يار

شماره تماس 33114288-024         

آدرس ایمیل:  hhrmohamadi@yahoo.com