.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

آزمایشگاه های مرکز

آزمایشگاه های مرکز

تاریخ: 1395/05/31 - 10:23


مركز تحقيقات بيولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان در سال 1385 فعاليت خود را آغاز نمود  و در اسفند ماه 89 مصوب گرديد. اين مركز در حال حاضر

با در اختيار داشتن آزمايشگاههاي مجهز در زمينه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي فعاليت مي‌نمايد.

 

×اين مركز داراي شش آزمايشگاه مي‌باشد:

·         آزمايشگاه بافت شناسي

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه‌های رنگ آمیزی، تیشوپروسسور، جوجه کشی، میکروسکوپ فلورسنت، استریوتکس، هیتر مگننت شیکر، تانک ازت، میکروتوم، هود سانتریفوژ و .... می‌باشد.

          آزمایشگاه فیزیولوژی و نورولوژی

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای فیزیوگراف،  استریوتکس، جعبه هایپراکسی، الکتروفورز همو گلوبین، میکرو الکترود پولر، میکرودرایو کنترلر، الكتروبلوتينگ مدل EB20، الايزا، قفس های متابولیک، پلتيسموگراف و ... می‌باشد.

·         آزمايشگاه ميكروبيولوژي

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای اتوکلاو، انکوباتور، هود لامینار، انکوباتور شیکردار، pHمتر، ترازوی 001/0 و 001/0، سانتریفوژ، آب مقطر گیر دیونیزه، انواع سمپلرهای متغیر و ساده و ... می‌باشد.

·         آزمايشگاه زيست سلولي مولكولي و كشت سلولي

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای انکوباتور CO2، انکوباتور شیکردار یخچال‌دار، میکروسکوپ اینورت، هود لامینار، تانک ازت، سانتریفوژ یخچال‌دار، ایزوالکتریک فوکوسینگ، فرکشن کالکتور، پمپ پریستالیتیک، فریزر 80- ،اتو کلاو با بخارآب، دستگاه اولتراسونیک، دستگاه اسپكتروفتومتر      UV- Visibleو ... می‌باشد.

 

·         آزمايشگاه و ژنتيك

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای الکتروفورز، سیستم عکس برداری از ژل، انکوباتور بلوک، ترمال سایکلر، میکروسانتریفوژ، سانتریفوژ، pHمتر، الکتروپوریشن، سیرکولاتور، ترانس ایلومینیاتور، هیتر استیرر، روتاری و ... می‌باشد.

          آزمایشگاه بیوشیمی

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای الکتروفورز،  انکوباتور بلوک، ترمال سایکلر، میکروسانتریفوژ، سانتریفوژ، pHمتر، الکتروپوریشن، سیرکولاتور، ترانس ایلومینیاتور، هیتر استیرر، روتاریهود لامینار و ... می‌باشد.

         اتاق پرورش حیوانات آزمایشگاهی و اتاق ریکاوری

در این بخش  موش‌های رت و سوری و ... پرورش داده می‌شود.