کارگاه و همایش edo - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

کارگاه و همایش edo

.

تاریخ: 1396/09/03 - 15:19


لیست کارگاه های برگزار شده دفتر توسعه آموزش(edo)

کارگاه طراحی سوال: 1395/01/29

 

کارگاه لاگ بوک: 1395/06/07

 

کارگاه روش های نوین تدریس:1395/06/06

1395/01/07:  home work