.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

کارگاه

.

تاریخ: 1399/10/28 - 15:07


لیست کارگاه های برگزار شده دفتر توسعه آموزش(edo)

کارگاه اساتید

کارگاه طراحی سوال: 1395/01/29

 

کارگاه لاگ بوک: 1395/06/07

 

کارگاه روش های نوین تدریس:1395/06/06

1395/01/07:  home work

 

کارگاه مقاله نویسی به شیوه نوین: 2 و 3  دی ماه 98

 

 

کارگاه های دانشجویی

 

همایش معرفی رشته و  گرایش های کارشناسی ارشد پرستاری

کارگاه تفسیر کامل فاکتورهای بیوشیماییی خون موجود در برگه آزمایش خرداد ماه98

 

جهت دریافت فرمت گواهی بر روی آیتم ذیل کلیک نمایید.

تفسیر کامل فاکتورهای بیوشیمایی و خونی موجود در برگه آزمایش