.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

کارگاه و ژورنال کلاب edo

.

تاریخ: 1397/07/20 - 13:20


لیست کارگاه های برگزار شده دفتر توسعه آموزش(edo)

کارگاه طراحی سوال: 1395/01/29

 

کارگاه لاگ بوک: 1395/06/07

 

کارگاه روش های نوین تدریس:1395/06/06

1395/01/07:  home work

 

برای مشاهده برنامه بر روی ایتم زیر کلیک نمایید

برنامه ژورنال کلاب دفتر edo