.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برای ادامه تحصیل در اروپا

بر اساس ارزیابی وزارت علوم آلمان، مدارک دانشگاه آزاد زنجان برای ادامه تحصیل در آلمان از نظر اعتبار هم ردیف مدارک دانشگاههای دولتی ارزیابی شده میشود. بر این اساس علاقمندان نیازی به ارزیابی دانشگاه برای اعتبارسنجی یا اخذ لیسانس دوم برای ادامه تحصیل در آلمان ندارند.

تاریخ: 1395/07/27 - 01:40


آدرس وب سایت آلمانی 

ارزیابی دانشگاههای استان