.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

ارتباط با ما

ارتباط با ما دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان- خیابان معلم (اعتمادیه)- خیابان شهید منصوری- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زنجان کدپستی: 58145-45156 تلفن مستقیم دفتر دانشکده: 33460063-024

تاریخ: 1395/07/29 - 19:25


دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
 
زنجان- خیابان معلم (اعتمادیه)- خیابان شهید منصوری- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زنجان
 
کدپستی: 58145-45156
 
تلفن مستقیم دفتر دانشکده:  33460063-024
 

دانشکده

سمت

نام

رشته

تحصیلات

داخلی

مستقیم

ایمیل

فنی مهندسی

رئیس

معاون

رئیس آموزش

رئیس پژوهش

دکتر مهدی ساشورپور

دکتر علی شکوهی

خانم محمدی

آقای بهرام حيدري

شهرسازی

شهرسازی

معماري

معماري

دکتری

دکترا

ارشد

ارشد

2322

2322

2341

2286

33460063

33460063

33420036

----

mahdisashourpour@gmail.com

Noorigheidri@gmail.com

 

bhiedari@ yahoo.com

 
برای تماس با دانشگاه ابتدا تلفن دانشگاه را گرفته سپس از اپراتور بخواهید به داخلی موردنظر وصل نماید.
 تلفن دانشگاه 7-02433421001

 

رئیس آموزش: خانم محمدی - تلفن داخلی:   2341

ثبت نمرات: خانم سرداری - تلفن داخلی:    2248

مسئول سایت: آقای خادم - تلفن داخلی:   2219

رئیس پژوهش: بهرام علی حیدری - تلفن داخلی:  2286

مسئول آزمایشگاه: باقر مولایی- تلفن داخلی: 2289

مسئول کلاس: محمد پورحسین روشن- تلفن داخلی: 2250

مسئول آتلیه : سعید ماکویی- تلفن داخلی:  2392

مسئول بایگانی : ابوالفضل بازرگان- تلفن داخلی:  2329

مسئول دفتر ریاست : حبیب باقری- تلفن داخلی: 2322

 

 

شماره های تماس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

 

 

 

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]