.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

ارتباط با ما

ارتباط با ما دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان- خیابان معلم (اعتمادیه)- خیابان شهید منصوری- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زنجان کدپستی: 58145-45156 تلفن مستقیم دفتر دانشکده: 33460063-024

تاریخ: 1395/07/29 - 10:08


دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
 
زنجان- خیابان معلم (اعتمادیه)- خیابان شهید منصوری- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زنجان
 
کدپستی: 58145-45156
 
تلفن مستقیم دفتر دانشکده:  33460063-024
 

دانشکده

سمت

نام

رشته

تحصیلات

داخلی

مستقیم

ایمیل

فنی مهندسی

رئیس

معاون

رئیس آموزش

رئیس پژوهش

امیر حسین بهشتی

محمدحسین نوری قیداری

حمید امیدی

بهرام حيدري

عمران راه-ترابری

منابع آب

تاریخ اسلام

معماري

ارشد

دکترا

ارشد

ارشد

2322

2322

2341

2286

33460063

33460063

33420036

----

a_h_beheshti@yahoo.com

Noorigheidri@gmail.com

hamidho45@yahoo.com

bhiedari@ yahoo.com

 
برای تماس با دانشگاه ابتدا تلفن دانشگاه را گرفته سپس از اپراتور بخواهید به داخلی موردنظر وصل نماید.
 تلفن دانشگاه 7-02433421001

 

رئیس آموزش: حمید امیدی2341

ثبت نمرات: خانم سرداری 2248

مسئول سایت: آقای خادم 2219

رئیس پژوهش: بهرام علی حیدری 2286

مسئول آزمایشگاه: باقر مولایی 2289

مسئول کلاس: محمد پورحسین روشن 2250

مسئول آتلیه : سعید ماکویی 2392

مسئول بایگانی : ابوالفضل بازرگان  2329

مسئول دفتر ریاست : حبیب باقری 2322