.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری علو م قران وحدیث

دکتری علو م قران وحدیث

تاریخ: 1395/10/14 - 17:32


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
نقش ایمان در آرامش انسان از نگاه قرآن و حدیث 45132 1395/09/28   شماره دانشجویی اشتباه می باشد

13820405952020

1396/03/28

محمدحسین صائینی/ حسین مرادی فرهاد ادریسی 930547732 بی بی زهرا  بهشتی
تجلی ساختار بیانی قرآن در ادعیه ماثوره 45132 1395/09/28    

62620405952001

1395/12/14

حسین مرادی / فرهاد ادریسی محمدحسین صائینی 930539374 محسن عبداللهی
تناسب سور در حزب مفصل 45132 1395/09/28    

62620405952002

1395/12/14

 

فرهاد ادریسی / محمد حسین صائینی حسین مرادی 930548427 زهرا  خلخالی
حقیقت توکل در قرآن و حدیث با تاکید بر تفاسیر المیزان و الصافی 45132 1395/09/28  

ظرفیت استاد بعنوان راهنما پر است

 

62620405952007

1396/02/11

محمدحسین صائینی/ حسین مرادی فرهاد ادریسی 930541218

 

اعظم سیدی ثانی

تیسیر الهی  در تفسیر آیات الاحکام 45132 1395/09/28   ظرفیت استاد بعنوان راهنما پر است

62620405952008

1396/02/12

محمدحسین صائینی/ حسین مرادی فرهاد ادریسی 930540792 علی بخشی
علوم قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان 45132 1395/09/28    

62620405952003

1395/12/14

 

فرهاد ادریسی / حسین مرادی محمدحسین صائینی 930540845 سید محمدحسین اسدی
معارف قرآن در بوستان و گلستان سعدی 45132 1395/09/28    

62620405952004

1395/12/14

فرهاد ادریسی / حیدر حسنلو محمدحسین صائینی 930551641 ندا ایلیات
علم المناسبه در رابطه با اسماء حسنای الهی در پایانی آیات 45132 1395/09/28    

62620405952005

 

1395/12/14

فرهاد ادریسی / محمد حسین صائینی حسین مرادی

930549801

 

فاطمه نریمانی
وجوه فضل در قرآن 45132 1395/09/28    

62620405952006

 

1395/12/14

 

فرهاد ادریسی / محمد حسین صائینی حسین مرادی 930542046 مکرم محمدنیا کلیمانی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی