.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری روانشناسی تربیتی

دکتری روانشناسی تربیتی

تاریخ: 1395/10/14 - 10:49


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مقایسه اثر روش درمانی توان بخشی شناختی و یکبارچگی حسی برهوش غیر کلامی ، توجه ،تمرکز و عملکرد تحصیلی  دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی 93804 1395/08/05  

ظرفیت استاد راهنما تکمیل است.1396/05/03


 

13820702962001

1396/12/21

مسعود حجازی
/

حسن اسد زاده

غلامحسین انتصار فومنی 930542239 مهدی شاه محمدی
مقایسه اثر بخشی آموزش موسیقی ، نقاشی و ترکیب موسیقی / نقاشی بر کاهش پرخاشگری و افزایش خلاقیت در کودکان پیش دبستانی 93804 1395/08/05    

13820702952001

1396/05/04

مسعود حجازی/ غلامحسین انتصار فومنی حسن اسد زاده 930551569 مینا بروجردی
رابطه هوش بر وفرا شناخت با عملکرد تحصیلی با میانجیگری تفکر انتقادی و حل مساله در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر خرم دره 93804 1395/08/05    

13820702952002

 

1396/05/04

غلامحسین انتصار فومنی/ذکراله مروتی مسعود حجازی 930548845 اکبرجلیلی
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
1396/11/09                     اکبرجلیلی