.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتری مدیریت صنعتی

دکتری مدیریت صنعتی

تاریخ: 1395/10/25 - 19:54


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بهينه سازي تابع خروجي سيستم  هاي ساخت و توليد سري چند  مرحله اي با تاكيد بر ماكسيمم سازي تابع قابليت اطمينان و سطح شكست ناپذيري زنجيره ساخت و توليد 9510 1395/10/17

ظرفيت استاد راهنما پر است

1395/10/26

  13821211952001

ناصر حميدي

علي محمدي

امير نجفي

930540375

مديريت تولديد و عمليات

رحيم رنجبر
طراحی چارچوب مفهومی جهت اندازه گیری و تقویت تاب آوری سازمانی در شرایط بحران با تاکید بر تداوم و موفقیت کسب و کار 91381 1396/03/20    

13821211971001

1397/10/02

محمدرضا مرجانی  

نبی اله محمدی

امیر نجفی 930543830 سالار خسروی
 طراحی وتبین مدل عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت پتروشیمی فناوران  1397/05/25 97813    

1382121972009

1398/06/11

نبی اله محمدی ارشد فرهمندیان9 علی منصوری 940431896 عباس نصیری
ارائه مدلی مطلوب جهت توسعه پایدار صنعت آهن وفولاد درایران 97320 1397/03/20    

13821211972011

1398/06/23

علی محمدی همادرودی 940521509 کریم رستمی زاده
ارائه مدلی برای سیستم های ساخت وتولید ابری چندلایه ای وبهینه سازس زمانبندی چندوظیفه ای   9632 1396/03/20    

13821211981001

1398/09/12

نبی اله محمدی  همادرودی امیرنجفی 930547242 سیده عاطفه حسینی
شناسایی واولویت بندی عوامل موثر زنجیره عرضه سبز در صنعت فولاد با رویکرد کمی (مطالعه موردی : استان گیلان) 97813 1397/04/25    

13821211981003

1398/10/03

همادرودی نبی اله محمدی 940522007 سیروس بالایی 


 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی