ریاست دانشکده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

تاریخ: 1396/02/03 - 20:48


ریاست دانشکده : دکتر ارشد فرهمندیان