.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

نتایج ارزیابی پروپوزالهای کارشناسی ارشد کامپیوتر

نتایج آخرین جلسه ارزیابی پروپوزالهای گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر

تاریخ: 1396/10/19 - 14:10


 

 نام

عنوان

  نتیجه ارزیابی

کاوه حسنی ارائه رویکردی برای استقرار سیستم های یکپارچه نرم افزار جهت شناسایی و چگونگی رتبه بندی ریسک های استقرار با استفاده از روش فازیر بازبینی
مهدی شرفی راهکاری جدید برای بهبود پروتکل AODV در مقابله با کرم چاله ها در شبکه های موردی بازبینی