.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

نتایج ارزیابی پروپوزالهای کارشناسی ارشد کامپیوتر

نتایج آخرین جلسه ارزیابی پروپوزالهای گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر

تاریخ: 1397/01/20 - 09:25


 

 نام

عنوان

  نتیجه ارزیابی

کاوه حسنی ارائه رویکردی برای استقرار سیستم های یکپارچه نرم افزار جهت شناسایی و چگونگی رتبه بندی ریسک های استقرار با استفاده از روش فازیر تایید(مراجعه به گروه)
مهدی شرفی راهکاری جدید برای بهبود پروتکل AODV در مقابله با کرم چاله ها در شبکه های موردی بازبینی جزئی
محمد تقی داداشی سیستم تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی در سیستم های بیومتریک شبکه بازبینی
اصغر علیمحمدی ترکیب رمزنگاری هیل و تابع آشوب برا رمزنگاری تصویر بازبینی جزئی
بهزاد عدالتی بهبود مسیریابی میمو چندکاربره با استفاده از تئوری بازیها بازبینی