.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

نتایج ارزیابی پروپوزالهای کارشناسی ارشد کامپیوتر

نتایج آخرین جلسه ارزیابی پروپوزالهای گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر

تاریخ: 1397/04/21 - 04:48


 

 نام

عنوان

  نتیجه ارزیابی

     
مرتضی مصطفوی الگوریتم مسیریابی دوهدفه براساس یادگیری تقویتی برای CR-MANET تایید
آرش محمدپور بهبود دسته بندی تصاویر بافتی مبتنی بر وزن دهی از طریق روش فازی تایید
زهرا حسین خانی ارزیابی عملکرد دو پروتکل MQTTو COAPدر سناریوهای مبتنی بر اینترنت اشیا تایید
     
آیلین رفیعی بناب خود مکانیابی در شبکه های حسگر با استفاده از منطق فازی بازبینی
محمدرضا اوجی رویکرد نوین براساس شبکه های نرم افزار محور برای سیستم های سلولی 5g بازبینی
معصمومه گلی نام بهمبری طراحی یک سیستم توصیه گر تطبیق پذیر مبتنی بر سبک یادگیری دانش آموزان برای آموزش ترکیبی تایید
مهدی اعتمادی یافتن یک مدل پیش بینی گویانه برای تشخیص بیماری دیابت با استفاده ازتنظیم پارامترهای شبکه یادگیری در الگوریتم Back Propagationدر بیمارستان تامین اجتماعی امام حسین زنجان تایید
سکینه شامی یک الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم بازبینی