.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد کامپیوتر

برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد کامپیوتر

تاریخ: 1396/10/18 - 14:19


 

دانشجو

عنوان

استاد راهنما

زمان

کلثوم سعادتی استفاده از خوشه بندی Kmeans  جهت انتخاب ویژگیهای مناسب تصویر کف دست برای تشخیص هویت دکتر شیوا کریمی شنبه 96/10/30 ساعت 11
سعیده خدایی رویکردی جدید در مساله پوشش در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی   دکتر علی خواصی شنبه 96/10/30 ساعت 15
لیلا بیگدلی تعیین نقطه سفارش تجهیزات شرکت برق براساس پیش بینی زمان خرابی تجهیزات شبکه برق با استفاده از SVR توسعه یافته دکتر علی امیری پنج شنبه 96/11/5 ساعت 12:30