.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد کامپیوتر

برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد کامپیوتر

تاریخ: 1396/10/18 - 20:08


 

دانشجو

عنوان

استاد راهنما

زمان

منوچهر بیات مدل ترکیبی الگوریتم جستجوی هارمونی و نیوی بیز برای تشخیص بیماری دیابت دکتر علی خواصی چهارشنبه 96/10/27 ساعت 11
لیلا اشرف زاده ارایه یک روش مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان جهت پیش بینی رویگردانی بیماران مبتلا به اعتیاد از فرایند درمان دکتر علی خواصی چهارشنبه 96/10/27 ساعت 12
پریسا شریفی   دکتر علی خواصی چهارشنبه 96/10/27 ساعت 14
لیلا کارگر   دکتر اعجمی پنجشنبه 96/10/28 ساعت 11
زهرا اشرفی   دکتر امیری پنجشنبه 96/10/28 ساعت 12:30
ساناز خوش طینت   دکتر علی خواصی پنجشنبه 96/10/28 ساعت 15