.::. معاونت پژوهشی .::.

کتاب

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 1392/09/16 - 17:01


 

به امور انتشارات و چاپ کتب دانشگاه خوش آمدید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه ای از جلد کتب چاپ شده واحد زنجان

مراحل چاپ کتاب (تالیف / ترجمه)

 

برای طرح پرونده کتاب در شورای انتشارات واحد نیاز به ارائه مدارک ذیل می باشد. خواهشمند است پس از دانلود و تکمیل پرونده، کتاب خود را به این واحد تحویل فرمایید. پرونده های ناقص موجب طولانی شدن فرایند داوری و اصلاح می گردد.

 

 

بخشنامه تصنیف/تالیف/ترجمه/گردآوری چاپ کتاب اعضاء هیات علمی 

 

مرحله 1-تکمیل فرم توجیهی،تایید گروه و شورای پژوهشی واحد و آماده سازی لوح فشرده کتاب.

دستورالعمل آماده سازی چاپ کتاب

فرم توجیهی انتشار کتاب.

 

 

فرم مشخصات صاحب اثر

تاییدکتاب توسط گروه و اعضاء هیات علمی مربوطه.

شناسنامه کتاب

آرم دانشگاه.

مرحله2- طرح در شورای انتشارات و در صورت تایید، ارسال به داور.

مرحله3- اخذ شابک از سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه.

مرحله4- اخذ فیپا(فهرست نویسی پیش از انتشار) از کتابخانه ملی.

تکمیل فرم فیپا

مرحله5- اخذمجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بخشنامه مربوطه

مرحله6- ارسال به چاپخانه. 

انعقاد قرارداد