.::. معاونت پژوهشی .::.

کتاب

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 1392/09/16 - 04:54


مراحل چاپ کتاب (تالیف / ترجمه)

 

برای طرح پرونده کتاب در شورای انتشارات واحد نیاز به ارائه مدارک ذیل می باشد. خواهشمند است پس از دانلود و تکمیل پرونده، کتاب خود را به این واحد تحویل فرمایید. پرونده های ناقص موجب طولانی شدن فرایند داوری و اصلاح می گردد.

 

 

بخشنامه تصنیف/تالیف/ترجمه/گردآوری چاپ کتاب اعضاء هیات علمی 

 

مرحله 1-تکمیل فرم توجیهی،تایید گروه و شورای پژوهشی واحد و آماده سازی لوح فشرده کتاب.

شیوه نامه صفحه آرایی نگارش کتاب

فرم تایید سرفصل توسط اعضای هیات علمی گروه مربوطه

فرم اطلاعات کتاب

فرم مشخصات صاحب اثر

فرم تایید سرفصل توسط مدیر گروه مربوطه

آرم دانشگاه.

مرحله2- طرح در شورای انتشارات و در صورت تایید، ارسال به داور.

مرحله3- اخذ شابک از سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه.

مرحله4- اخذ فیپا(فهرست نویسی پیش از انتشار) از کتابخانه ملی.

تکمیل فرم فیپا

مرحله5- اخذمجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بخشنامه مربوطه

مرحله6- ارسال به چاپخانه. 

انعقاد قرارداد

 

 

 

به امور انتشارات و چاپ کتب دانشگاه خوش آمدید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه ای از جلد کتب چاپ شده واحد زنجان