.::. اخذ کد پایان نامه .::.

عمران _سازه

عمران -سازه

تاریخ: 1396/06/20 - 09:54


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی سرد نوردشده بامشارکت قابهای خمشی فولادی بااتصالات پیش تولید صنعتی 951218 1395/12/18    

13840485951001

1396/07/13

--- اصغر رسولی 950104578 علیرضا ارغوانی فرد
====== ==== ======= ======= ==== صورتجلسه مورخه1396/12/09 === === ===== =====
عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قاب خمشی همراه با میراگرهای اصطکاکی شکافدار 9612091 1396/12/09    

13840485961001

1397/02/26

--- حسین پروینی 950300050 آزاده خشکرودی
======= ===== ===== ===== ==== صورتجلسه مورخه 1396/12/21 ==== ==== ===== ====
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی دارای مهاربندی باکس پرشده بابتن )cft( 9612212 1396/12/21    

13840485961002

1397/02/26

--- پروینی 950451929 امیر حسین علی اکبری جم
تحلیل خرابی های حاصل از انفجار دردیوار برشی فولادی مرکب ودیوار برشی فولادی درسازه دارای ستونهای پرشده بابتن )cft( 9612212 1396/12/21    

13840409962002

1397/02/16

--- پروینی 950241026 شهرام محمدی
بررسی رفتار لرزه ای سازه های دارای مهاربندی فولادی متداول وکمانش تاب باتعیین تغییر مکانهای ماندگار تحت اثر زلزله های حوزه دور ونزدیک 9612212 1396/12/21    

13840409962001

1397/02/16

--- رسولی 950041977 پروانه علی قنبری
تاثیر مدول نرمی سنگدانه وحذف درشدانه برمشخصات مکانیکی بتن بامصالح مناطق زلزله زده کرمانشاه 9612212 1396/12/21    

13840409952002

1397/02/09

دلنواز نصیرا 950079547 میثم پاشاخانی
بررسی مشخصات مکانیکی بتن های حاوی میکروسیلیس وضایعات الیاف پلی آمیدشرکت نخ تایر زنجان 9612212 1396/12/21    

13840485961003

1397/02/26

شربیانی زینعلی 950126453  مصطفی مسیبی
بررسی تاثیر لایه پوشش بتن گوگردی برروی خوردگی آرماتوربتن در محیط های حاوی یون کلراید 9612212 1396/12/21    

13840485961004

1397/02/26

شربیانی زینعلی 950066132 مجتبی آقاداداشی
======= ====== ===== ===== ==== صورتجلسه مورخه === === ===== ====
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی