.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکترای علوم سیاسی

دکترای علوم سیاسی

تاریخ: 1396/09/07 - 01:40


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
سیاست های قومی نظام جمهوری اسلامی ایران در انطباق با الگوی یکسان سازی 9528 1395/11/28   استاد مشاور بايد دونفر معرفي شود

13820812961003

1396/09/25

علیرضا محمدخانی/

بهمن كشاورز

اصغر پرتوی 930542281 محسن ناشیرلیقوان
نقش و جايگاه ايران در بلوك بندي جهاني قدرت _(سال هاي 1945-55 ميلادي) با تاكيد بر سياست موازنه ي قدرت در نظريه ي نوواقع گرايي (واقع گرايي ساختاري )كنت نيل والتز 9529 1395/11/28 گرايش مسائل ايران  

13820812961005

1396/11/07

مهدي خوش خطي / اصغر پرتوي مالك ذوالقدر 930549966 ايوب دروچي
بررسي "گفتمان اعتدال "دولت روحاني با "گفتمان عدالت محور"دولت احمدي نژاد و تاثير آن بر سياست خارجي ايران 9620 1396/02/20 گرايش مسائل ايران  

13820812961006

1396/11/07

بهمن كشاورز/ فرشيد جعفري مهدي خوش خطي 930538709 صالح بلوكي كورنده
تطورسياست هاي دولت جمهوري اسلامي نسبت به جايگاه زنان در سالهاي 1368-1384 (بر اساس مدل فزاينده گرايي ) 9528 1395/11/28 سياستگزاري عمومي  

13820812962002

1397/01/26

عليرضا محمدخاني/ مهدي خوش خطي بهمن كشاورز 930544545 ليلا حاجي قهرماني
عوامل تأثیرگذار بر ظهور و تداوم قوم گرایی در آذربایجان در دوره جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل میشل هکتر 9622 96/09/22 گرایش مسائل ایران  

13820812962004

1397/2/16

مالک ذوالقدر / علیرضا محمدخانی بهمن کشاورز 940434915 محرمعلی عرفانی

 

 

9528 1395/11/28    

13820812971001

1397/07/13

علیرضا محمدخانی

فرشید جعفری

مالک ذوالمالک قدر 930540081 حمیدرضا اعتمادی فومنی
نقش متغییرهای دخیل در تصمیم گیری سیاست خارجی پهلوی دوم 1332 تا 1357 براساس مدل جیمز روزنا 958 1395/11/08    

13820812971004

1397/10/10داود منصوری پلاسی

اصغر پرتوی

بهمن کشاورز

مالک ذوالقدر 930548154 سیدحمیدموسوی
بررسی تاثیر روابط سوریه وروسیه برسیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سال2011تا2018باتاکید بر بحران سوریه 9752 1397/05/20    

626020812972001

1398/02/30

فرشیدجعفری و

حسن عیوض زاده

مهدی خوش خطی

940422252

داود منصوری پلاسی

سیاست دولت های احمدی نژادو روحانی نسبت به رسانه های نوشتاری در انطباق با نظریه گرامشیر   9729 1397/09/28     13820812972001.9712/18 مهدی خوشخطی /فرسید جعفری  بهمن کشاورز قاسم ابادی  950458958 علی رئیسی فر
عوامل اولیه تا ثیر گذار بر توقف زود هنگام نخستین احزاب مهم دوره مشروطه در انطباق با نظریه لا پالو مبارا و واینر  9712 1397/02/10     1382081272003.1397/12/027 پرتوی .خوشخطی  بهمن کشاورز  940522677 حمیدرضا بهاری 
واکاوی صعودی وسقوط سلسله صفوی براساس نظریه عصبیت ابن خلدون 982 1398/01/21    

13820812972009

1398/02/29

فرشید جعفری

بهمن کشاورز

اصغر پرتوی 950320311 مجید علیمردانی
بررسی تحلیلی سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی باارائه الگوی مناسب  971 1397/10/18    

13820812972011

1398/03/02

مالک ذوالقدر

فرشید جعفری

حسن عیوض زاده    
بر/سی عوامل موثر ئر تصمیم گیری پذیرش قطعنامه598 براستس مدل عقلانیت محدود 9721 1397/12/22    

13820810972015--

1397/03/09

اصغر پرتوی

حسن عیوض زاده

مالک ذوالقدر 940433426 زهرا ملهونی
عوامل تاثیر گذار بردولتهای احمدی نژاد وروحانی نسبت به انرژی  هسته ای براساس مدل دیویئد ایسنون  967 1396/11/27    

13820812972016

1398/04/04

حسن عیوض زاده     اصغر پرتوی فرشسید جعفری 940423651 جلیل جعفری
بررسی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در انطباق با مفهوم مرجعیت 9620 1396/02/20    

13820812972015

1398/04/04

بهمن کشاورز  حسن عیوض زاده اصغر پرتوی 930541716 مهدی رمضانی
نحوه ورود تقاضاها (ملی شدن نفت وبکاراندازی انرژی هسته ای)درفرایند سیاستگذاری نظام پادشاهی (1320-1332)ونظام جمهوری اسلامی(1384-1392)درانطباق یانظریه سیستمها 9810 1398/01/18    

13820812972017

1398/04/24

مالک ذوالقدر اصغر پرتوی بهمن کشاورز 950324485 محمدغلی قاینی
نقش دولت وجامعه مدنی درفرآیند توسعه درایران(مطالعه موردی دولتهای یازدهم و دوازدهم) 972 1397/09/20    

13820812972016

1398/04/24

دکتر کشاورز

دکترپرتوی

مهدی خوش خطی 950320754 باب اله فتحی
تعامل ایالات متحده آمریکا وانگلستان و تاثیر آن بر توازن قدرت در خاورمیانه 2019-2001 با تمرکز بر ایران عربستان اسرائیل و ترکیه 982 1398/04/06    

138281097202

1398/05/01

دکتر کشاورز و دکتر عباس مرادی دکتر اصغر پرتوی 950461357 محمد حسین مرادی
ارزیابی سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران درحوزه استعداد های برتر با ارائه الگوها وراهکارهای مطلوب (ازسال 1384 به بعد)  988 1398/01/18    

13820812972020

1398/05/01

بهمن کشاورز ابوافضل لطفی زاده حسن عیوض زاده 950327641 رمضان شریفی 
نقش فرهنگ درانقلاب های بزرگ سیاسی : مورد مطالعه انقلاب های ایران وکوبا  9816 1398/02/18    

13820812972022

1398/05/01

بهمن کشاورز  ابوالفضل لطفی زاده اصغرپرتوی 950329539 مجید امیر فضلی
بررسی مقایسه ای سیاست دولتهای سید محمد خاتمی ومحمود احمدی نژاد در قبال مبارزه با اشکال مختلف فساد اداری با توجه به عوامل سیاسی، اجتماعی واداری بر اساس مدل سیستمی ( نظامها) 963 1396/11/27    

13820812972023

1398/05/02

مهدی خوش خطی عباس مرادی بهمن کشاورزر 930624469 رسول علیزاده سارو کلایی
بررسی مقایسه ای سیاستهای دولتهای هاشمی وماهاتیر محمد 10سال اول نخست وزیری (1981-1991) درزمینه ایجاد تحولات توسعه گرایانه اقتصادی دردو کشور ایران ومالزی 965 1396/11/27       مهدی خوش خطی  ابوالفضل لطفی زاده ابهمن کشاورز 930587762 امیر احمدزاده
 بررسی نقش نفت در برنامه ها وسیاست های اقتصادی دولت های جمهوری اسلامی ایران وامارت متحد عربی از سال 2005میلادی به بعد  989 1398/01/18    

13820812972025

1398/05/02

ابوالفضل لطفی زاده  عباس مرادی بهمن کشاورز 950465955 سینا اسکندرزاده
عوامل تاثیر گذار در گزینش سیاست داخلی دولتهای موسوی واحمدی نزاد درانطباق با مدل اقتصاد دستوری 9721 1397/12/22    

13820812972026

1398/05/02

عباس مرادی ابوالفضل لطفی زاده بهمن کشاورز 950321715 شهرام محمدی
بررسی جایگاه ناسیونالیسم مد نظر جمهوری اسلامی ایران بر اساس تحلیل گفتمان 9838 1398/01/21    

13820814297027

1398/05/02

دکترابوالفضل لطفیو زاده ودکتر عباس مرادی دکتر اصغر پرتوی 950464930 شعبان محرم نژاد
بررسی رابطه لوایح سیاسی مصوب در ادوار مجلس شورای اسلامی با ضرورت ها و شرایط سیاسی ایران براساس مکتب حقوقی اصالت عین 9834 1398/01/21    

13820810972026

1398/05/03

دکتر کشاورز

دکترابوالفضل لطفی زاده

دکتر اصغر پرتوی 950326816 سید رضا نبوی
آسیب شناسی انتخابات بدون اتکاء به نظام حزبی مورد مطالعه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه 9839 1398/10/21    

13820812972028

1398/05/17

ابوالفضل لطفی زاده اصغر پرتوی 950327032 کاظم خرازی

تحولات اجتماعی-اقتصادی در ایران و هند از سال1857 تا 1904 در انطباق با پروژه مدرنیزاسیون 

9832 1398/01/21    

13820812972029

1398/05/13

ابوالفضل لطفی زاده بهمن کشاورز 950315101 وحید فرشباف رشیدی
بررسی مقایسه ای سیاست های دولت های قوام ومصدق نسبت به گروه های نخالف قانونی براساس مدل گروهی 9850 1398/02/05    

13820912972031

1398/06/20

مالک ذوالقدر بهمن کشاورز 950332132 حجت کرمی
 بررسی جایگاه عدالت درآراء شریعتی و میزان ناهمسازی آن با نظریه عدالت جان رالز  974 1397/02/10    

13820812981001

1398/07/16

مهدی خوش خطی  فرشید چجعفری بهمن کشاورز 940520046 بهمن جلیلیان
 سیاستگذاری خارجی دولتهای نهم تا دوازدهم در انطباق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران 1404 9714 1397/06/18    

13820812981002

1398/10/23

عباس مرادی ذوالقدر 930587663 فاطمه رشیدی
 بررسی علل تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران(از شروع برجام تاکنون) 9816 1398/01/28    

13820812981003

1398/10/26

  جوادقدسی 930591455 حسین احمدی

 

 

فرم ب

//

969 1396/11/08    

13820812971005

1397/10/19

مالک ذوالقدر

فرشید جعفری پایبندی

اصغر پرتوی 930545609 غلامرضا ذوالفقاری
                 
                 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی