.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد حقوق عمومی

ارشد حقوق عمومی

تاریخ: 1396/10/13 - 23:36


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال نيروهاي مسلح در جمهوري اسلامي ايران 9609 1396/09/04    

13820808961001

1396/11/03

  ابوالفضل لطفي زاده 950126194 مرتضي هادي
بررسي وسعت و كيفيت خدمات كاهش زيان در زندان ها 9609 1396/09/29    

13820808962001

1396/12/14

  ابوالفضل لطفي زاده 950133212 كريم اسم خاني
فرايند و جايگاه حقوق سياسي ملت ،از منظر اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 9601 1396/08/03    

13820808962002

1396/12/15

  سلمان طاهري 950237515 فرناز عزيزي
بررسي اراده عمومي بر مردم سالاري ديني 9602 1396/09/29    

13820808962003

1396/12/17

  ابوالفضل لطفي زاده 950063652 اكرم محمودي
بررسي رابطه حقوق شهروندي و حقوق بشر 9602 1396/09/29    

13820808962004

1396/12/20

  محمد سلمان طاهري 950075826 ميلاد حسني
بررسي تاثير مصونيت پارلماني بر روند كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 9601 1396/08/03    

13820808962005

1396/12/20

  مجتبي حسيي الموسوي 950237305 ميهن الفقيه
حدود دخالت دولت در موسسات و سازمانهاي عمومي و غير دولتي 9601 1396/08/03    

13820808962006

1396/12/20

  عليرضا محمد خاني 950233110 منيژه علي محمدي
بررسي تاثير مبارزه با عوامل مخدوش كننده در ايجاد امنيت كشور از منظر نيروي انتظامي 9601 1396/08/03    

13820808962007

1396/12/20

  مجتبي حسيي الموسوي 950235556 سيد رسول احمدي
بررسي مسئوليت مدني شهرداريها در برابر اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر 9601 1396/08/03    

13820808962008

1396/12/20

  مجتبي حسيي الموسوي 950212135 شاهپور اجلي قشلاجوقي
نقش ديوان محاسبات در حفظ اموال عمومي 9602 1396/09/29    

13820808962009

1396/12/20

  مجتبي حسيي الموسوي 950044745 مصطفي افشاري
بررسي شرايط و آثار  برقراري بيمه بيكاري در قانون تامين اجتماعي ،آراءهيات عمومي و قانون كار 9601 1396/08/03    

13820808962010

1396/12/20

  محمدسلمان طاهري 950239936 پرويز بابالي
تصرف اراضي اشخاص از جانب دولت و نحوه حفظ حقوق مالكين 9601 1396/08/03    

13820808962011

1396/12/20

  محمدسلمان طاهري 950250893 رقيه علي خانلو
                   
ماهيت حقوقي تعهدات كارفرما در حقوق كار ايران 9609 1396/09/29    

13820808962031

1397/06/11

  محمدسلمان طاهري 950269527 ليلا بهمنيان
بررسي تطبيقي حقوق كودكان كار در نظام حقوقي ايران و نظام حقوقي بين الملل 9609 1396/09/29    

13820808962012

1397/01/26

  عليرضا محمدخاني 950220228 بهرام اشكاني
بررسي رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بر مقررات بانكي 9601 1396/078/03    

13820808962013

1396/01/26

  مجتبي حسيني الموسوي 950095755 عيسي كريمي
مطالعه تطبيقي تبعيض در نظام بيمه درماني ايران با نظام حقوقي كانادا و انگليس با تاكيد بر ضرورت سنجي نظام وحدت يا كثرت در بيمه درماني  9603 1396/12/03    

13820808962014

1397/02/10

  حميد شش گل 950255173 ليلا مرادي
بررسی مبانی نظری و عملکرد دولت روحانی در زمینه حقوق شهروندی 9609 1396/09/29    

13820808962015

1397/02/13

  علیرضا محمدخانی 950188770 علی ندرلو
عملکرد دولت در حمایت از حیات  وحش 9609 1396/09/29    

13820808962016

1397/02/29

  علیرضا محمدخانی 950294536 حمید بیات
بررسی مسئولیت بین الملل دولت در مورد حفظ منایع طبیعی 9609 1396/09/29    

1382080896201

1397/03/05

  علیرضا محمدخانی 950145707 مهدی حیدری
مسائل و مشکلات اجتماعی اعتیاد و سیر حقوقی مبارزه با مواد مخدر 9602 1396/09/29    

13820808962018

1397/03/05

  ابوالفضل لطفی زاده 950307319 حجت اله مرادی
بررسی تحلیلی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم در قوانین سال های 92، 85، 1360 9629 1396/09/29    

13820808962036

1397/06/24

  سیدمجتبی حسینی الموسوی 950004755 سمیرا حبیبی
بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا 9608 1396/08/03    

13820808962019

1397/03/05

  علیرضا محمدخانی 950006393 سعید نصیری
بررسی تطبیقی عملکرد مواضع دولت سازندگی با دولت اصلاحات در خصوص حقوق بشر 9702 1397/02/26    

13820808962020

1397/03/27

  علی رضا محمدخانی 950123654 جواد عبدی
نسبت سنجی میان سند حقوق شهروندی و مصوبات شرای اسلامی شهر( مطالعه موردی شهر هشتگرد) در تامین حقوق شهروندی قبل و بعد از ایجاد این سند 9601 1396/08/03    

13820808962021

1397/03/27

  ابوالفضل لطفی زاده 950059915 مرتضی عاشری
حقوق و آزادی های شهروندی در سایه نظم و امنیت 9602 1396/09/29    

13820808962033

1397/06/15

  ابوالفضل لطفی زاده 950198805 زینب جعفری
بررسی نقش و جایگاه حقوقی سر دفتر اسناد رسمی در ایران و سایر کشورها 9603 1396/12/02 ظرفيت استاد راهنما پر است       محمدسلمان طاهری 950245350 مرتضی حبیبی

بررسی مسئولیت مدنی پزشکان و پرستاران با   تاکید برمراکز بهداشتی و درمانی 

9601 1396/08/03    

13820808962022

1397/03/27

  سلمان ولیزاده 950298417 غلامرضا احمدی
نظام های حقوقی حاکم بر دهیاریها و تاثیر آن بر توسعه روستاها در ایران 9601 1396/08/03    

13820808962023

1397/04/02

  علیرضا محمد خانی 950193342 مجید نصیری
بررسی نظام مالیاتی در ایران و تاثیر آن بر سطح رفاه جامعه شهرستان زنجان 9601 1396/08/03    

13820808962025

1397/04/02

  علیرضا محمد خانی 950030412 عباس اسمی
ماهیت وبررسی مولفه های حقوق بشر مبتنی برقانون اساسی ایران 9602 1396/09/29    

13820808962026

1397/04/02

  محمد خانی 950199566 بهمن امیر اصلانی
بررسی تطبیقی اعلامیه حقوق شهروند با حقوق و ازادیهای عمومی 9603 1396/12/02    

13820808962027

1397/04/02

  علیرضا محمدخانی 950170842 ابراهیم افشاری کامل

نگرش وزارت  آموزش و پرورش بر چگونگی اجرای اصل 15 قانون اساسی (مطالعه موردی استان زنجان )

9608 1396/08/03    

13820808962030

1397/06/11

  محمد سلمان طاهری 950192713 سهیلا عباسی
بررسی جایگاه امور محلی در حقوق ایران 9704  1397/01/27    

13820808962024

1397/04/02

  حميد شش گل 950046150 فرشاد قره داغي
نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی از منظر حقوق عمومی در ایران 9608 1396/08/02    

13820808962035

1397/06/24
 

  سید مجتبی حسینی الموسوی 950056892 سمانه علی محمدی
جایگاه حقوقی اصول حاکم بر انتخابات در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران 9602 1396/09/29    

13820808962037

1397/06/24

  ابوالفضل لطفی زاده 950207263 زهرا رستمی
جایگاه حقوق و آزادی های عموی از منظر قواعد حقوق اساسی و حقوق بین املل بشر 9704 1397/02/26         ابوالفضل لطفی زاده 950052556 اسداله کاظمی
مسیولیت مدنی دولت در قبال حقوق محیط زیست مردم 9602 1396/09/29    

13820808962029

1397/06/11

  سلمان طاهری 950174230 امیر مسعود بهرامی
نظارت داخلی مجلس بر اعمال و رفتار نمایندگان 9701 1397/01/26    

13820808962028

1397/06/11

  ابوالفضل لطفی زاده 950133628 رضا دریائی
فساد اداری در ایران و راهکارهای  مقابله با آن 9603 1396/12/02    

13820808962032

1397/06/11

  علیرضا محمدخانی 950094678 فریبا زنجانی
جایگاه حقوقی قراردادهای اداری و قوانین حاکم بر آن ( نظام حقوق اداری ایران)* 9603 1396/12/02         محمد سلمان طاهری 950298692 نورالدین بیضایی
نقد و بررسی قانون نحوه تملک اراضی در شرکت گاز استان زنجان 9602 1396/09/29    

13820808962034

1397/06/24

  سید مجتبی حسینی الموسوی 950113824 سید سعید عسگریان
کارآمدی شیوه های حل اختلاف در سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر سازمان تامین اجتماعی زنجان 9103 1396/12/22    

13820808962038

1397/06/24

  سید فرشید جعفری پایبندی 950067062 معصومه اشتری
تاثير نظارت شوراي نگهبان بر حقوق و آزاديهاي ملت 9603 1396/12/02    

13820808971001

1397/07/17

  حميد شش گل 950163216 سعيد نبي لو
جایگاه حقوق و آزادی های عمومی از منظر قواعد حقوق اساسی و حقوق بین الملل بشر 97/4 1397/02/26    

13820808971003

1397/08/06

  ابوالفضل لطفی زاده 950052556 اسداله کاظمی
منع تبعیض در استخدام با تاکید بر موازین شرعی  971 1397/8/2    

13820808971009

1397/10/24

  حمید ششگل  960120174 سید سعید موسوی 
حقوق وتکالیف اقلیت های دینی شناخته شده  اسلامی ایران در قانون اساسی جمهوری  962 1396/9/29     13820808971006.1397/9/5   ابوالفضل لطفی زاده  950032826 سید مریم صادقی 
وجوه افتراق و اشتراک بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات مجلس توسط وزارت کشور و شورای نگهبان   974 1397/02/26    

13820808971010

1397/10/24

  حمید ششگل  950192413 حمید مجتهدی
ماهیت و آثار مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 973 1397/08/02    

13820808971008

1397/10/06

  رحمت اله بیگدلی 960252252 سیداکبر هاشمی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی