.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ارشد حقوق عمومی

ارشد حقوق عم

تاریخ: 1396/10/13 - 19:32فرم الف

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پایان نامه

شماره   جلسه تصویب پروپوزال

تاریخ جلسه تصویب پروپوزال

اصلاحات مدیر گروه-تاریخ

دلیل عدم اخذ کدشناسایی

کدشناسایی

ستاد مشاور

استاد راهنما

شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی

مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال نيروهاي مسلح در جمهوري اسلامي ايران

9609

1396/09/04

 

 

13820808961001

1396/11/03

 

ابوالفضل لطفي زاده

950126194

مرتضي هادي

بررسي وسعت و كيفيت خدمات كاهش زيان در زندان ها

9609

1396/09/29

 

 

13820808962001

1396/12/14

 

ابوالفضل لطفي زاده

950133212

كريم اسم خاني

فرايند و جايگاه حقوق سياسي ملت ،از منظر اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

9601

1396/08/03

 

 

13820808962002

1396/12/15

 

سلمان طاهري

950237515

فرناز عزيزي

بررسي اراده عمومي بر مردم سالاري ديني

9602

1396/09/29

 

 

13820808962003

1396/12/17

 

ابوالفضل لطفي زاده

950063652

اكرم محمودي

بررسي رابطه حقوق شهروندي و حقوق بشر

9602

1396/09/29

 

 

13820808962004

1396/12/20

 

محمد سلمان طاهري

950075826

ميلاد حسني

بررسي تاثير مصونيت پارلماني بر روند كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

9601

1396/08/03

 

 

13820808962005

1396/12/20

 

مجتبي حسيي الموسوي

950237305

ميهن الفقيه

حدود دخالت دولت در موسسات و سازمانهاي عمومي و غير دولتي

9601

1396/08/03

 

 

13820808962006

1396/12/20

 

عليرضا محمد خاني

950233110

منيژه علي محمدي

بررسي تاثير مبارزه با عوامل مخدوش كننده در ايجاد امنيت كشور از منظر نيروي انتظامي

9601

1396/08/03

 

 

13820808962007

1396/12/20

 

مجتبي حسيي الموسوي

950235556

سيد رسول احمدي

بررسي مسئوليت مدني شهرداريها در برابر اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر

9601

1396/08/03

 

 

13820808962008

1396/12/20

 

مجتبي حسيي الموسوي

950212135

شاهپور اجلي قشلاجوقي

نقش ديوان محاسبات در حفظ اموال عمومي

9602

1396/09/29

 

 

13820808962009

1396/12/20

 

مجتبي حسيي الموسوي

950044745

مصطفي افشاري

بررسي شرايط و آثار  برقراري بيمه بيكاري در قانون تامين اجتماعي ،آراءهيات عمومي و قانون كار

9601

1396/08/03

 

 

13820808962010

1396/12/20

 

محمدسلمان طاهري

950239936

پرويز بابالي

تصرف اراضي اشخاص از جانب دولت و نحوه حفظ حقوق مالكين

9601

1396/08/03

 

 

13820808962011

1396/12/20

 

محمدسلمان طاهري

950250893

رقيه علي خانلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهيت حقوقي تعهدات كارفرما در حقوق كار ايران

9609

1396/09/29

 

 

13820808962031

1397/06/11

 

محمدسلمان طاهري

950269527

ليلا بهمنيان

بررسي تطبيقي حقوق كودكان كار در نظام حقوقي ايران و نظام حقوقي بين الملل

9609

1396/09/29

 

 

13820808962012

1397/01/26

 

عليرضا محمدخاني

950220228

بهرام اشكاني

بررسي رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بر مقررات بانكي

9601

1396/078/03

 

 

13820808962013

1396/01/26

 

مجتبي حسيني الموسوي

950095755

عيسي كريمي

مطالعه تطبيقي تبعيض در نظام بيمه درماني ايران با نظام حقوقي كانادا و انگليس با تاكيد بر ضرورت سنجي نظام وحدت يا كثرت در بيمه درماني

9603

1396/12/03

 

 

13820808962014

1397/02/10

 

حميد شش گل

950255173

ليلا مرادي

بررسی مبانی نظری و عملکرد دولت روحانی در زمینه حقوق شهروندی

9609

1396/09/29

 

 

13820808962015

1397/02/13

 

علیرضا محمدخانی

950188770

علی ندرلو

عملکرد دولت در حمایت از حیات  وحش

9609

1396/09/29

 

 

13820808962016

1397/02/29

 

علیرضا محمدخانی

950294536

حمید بیات

بررسی مسئولیت بین الملل دولت در مورد حفظ منایع طبیعی

9609

1396/09/29

 

 

1382080896201

1397/03/05

 

علیرضا محمدخانی

950145707

مهدی حیدری

مسائل و مشکلات اجتماعی اعتیاد و سیر حقوقی مبارزه با مواد مخدر

9602

1396/09/29

 

 

13820808962018

1397/03/05

 

ابوالفضل لطفی زاده

950307319

حجت اله مرادی

بررسی تحلیلی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم در قوانین سال های 92، 85، 1360

9629

1396/09/29

 

 

13820808962036

1397/06/24

 

سیدمجتبی حسینی الموسوی

950004755

سمیرا حبیبی

بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا

9608

1396/08/03

 

 

13820808962019

1397/03/05

 

علیرضا محمدخانی

950006393

سعید نصیری

بررسی تطبیقی عملکرد مواضع دولت سازندگی با دولت اصلاحات در خصوص حقوق بشر

9702

1397/02/26

 

 

13820808962020

1397/03/27

 

علی رضا محمدخانی

950123654

جواد عبدی

نسبت سنجی میان سند حقوق شهروندی و مصوبات شرای اسلامی شهر( مطالعه موردی شهر هشتگرد) در تامین حقوق شهروندی قبل و بعد از ایجاد این سند

9601

1396/08/03

 

 

13820808962021

1397/03/27

 

ابوالفضل لطفی زاده

950059915

مرتضی عاشری

حقوق و آزادی های شهروندی در سایه نظم و امنیت

9602

1396/09/29

 

 

13820808962033

1397/06/15

 

ابوالفضل لطفی زاده

950198805

زینب جعفری

بررسی نقش و جایگاه حقوقی سر دفتر اسناد رسمی در ایران و سایر کشورها

9603

1396/12/02

ظرفيت استاد راهنما پر است

 

 

 

محمدسلمان طاهری

950245350

مرتضی حبیبی

بررسی مسئولیت مدنی پزشکان و پرستاران با   تاکید برمراکز بهداشتی و درمانی

9601

1396/08/03

 

 

13820808962022

1397/03/27

 

سلمان ولیزاده

950298417

غلامرضا احمدی

نظام های حقوقی حاکم بر دهیاریها و تاثیر آن بر توسعه روستاها در ایران

9601

1396/08/03

 

 

13820808962023

1397/04/02

 

علیرضا محمد خانی

950193342

مجید نصیری

بررسی نظام مالیاتی در ایران و تاثیر آن بر سطح رفاه جامعه شهرستان زنجان

9601

1396/08/03

 

 

13820808962025

1397/04/02

 

علیرضا محمد خانی

950030412

عباس اسمی

ماهیت وبررسی مولفه های حقوق بشر مبتنی برقانون اساسی ایران

9602

1396/09/29

 

 

13820808962026

1397/04/02

 

محمد خانی

950199566

بهمن امیر اصلانی

بررسی تطبیقی اعلامیه حقوق شهروند با حقوق و ازادیهای عمومی

9603

1396/12/02

 

 

13820808962027

1397/04/02

 

علیرضا محمدخانی

950170842

ابراهیم افشاری کامل

نگرش وزارت  آموزش و پرورش بر چگونگی اجرای اصل 15 قانون اساسی (مطالعه موردی استان زنجان)

9608

1396/08/03

 

 

13820808962030

1397/06/11

 

محمد سلمان طاهری

950192713

سهیلا عباسی

بررسی جایگاه امور محلی در حقوق ایران

9704 

1397/01/27

 

 

13820808962024

1397/04/02

 

حميد شش گل

950046150

فرشاد قره داغي

نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی از منظر حقوق عمومی در ایران

9608

1396/08/02

 

 

13820808962035

1397/06/24
 

 

سید مجتبی حسینی الموسوی

950056892

سمانه علی محمدی

جایگاه حقوقی اصول حاکم بر انتخابات در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران

9602

1396/09/29

 

 

13820808962037

1397/06/24

 

ابوالفضل لطفی زاده

950207263

زهرا رستمی

جایگاه حقوق و آزادی های عموی از منظر قواعد حقوق اساسی و حقوق بین املل بشر

9704

1397/02/26

 

 

 

 

ابوالفضل لطفی زاده

950052556

اسداله کاظمی

مسیولیت مدنی دولت در قبال حقوق محیط زیست مردم

9602

1396/09/29

 

 

13820808962029

1397/06/11

 

سلمان طاهری

950174230

امیر مسعود بهرامی

نظارت داخلی مجلس بر اعمال و رفتار نمایندگان

9701

1397/01/26

 

 

13820808962028

1397/06/11

 

ابوالفضل لطفی زاده

950133628

رضا دریائی

فساد اداری در ایران و راهکارهای  مقابله با آن

9603

1396/12/02

 

 

13820808962032

1397/06/11

 

علیرضا محمدخانی

950094678

فریبا زنجانی

جایگاه حقوقی قراردادهای اداری و قوانین حاکم بر آن ( نظام حقوق اداری ایران)*

9603

1396/12/02

 

 

 

 

محمد سلمان طاهری

950298692

نورالدین بیضایی

نقد و بررسی قانون نحوه تملک اراضی در شرکت گاز استان زنجان

9602

1396/09/29

 

 

13820808962034

1397/06/24

 

سید مجتبی حسینی الموسوی

950113824

سید سعید عسگریان

کارآمدی شیوه های حل اختلاف در سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر سازمان تامین اجتماعی زنجان

9103

1396/12/22

 

 

13820808962038

1397/06/24

 

سید فرشید جعفری پایبندی

950067062

معصومه اشتری

تاثير نظارت شوراي نگهبان بر حقوق و آزاديهاي ملت

9603

1396/12/02

 

 

13820808971001

1397/07/17

 

حميد شش گل

950163216

سعيد نبي لو

جایگاه حقوق و آزادی های عمومی از منظر قواعد حقوق اساسی و حقوق بین الملل بشر

97/4

1397/02/26

 

 

13820808971003

1397/08/06

 

ابوالفضل لطفی زاده

950052556

اسداله کاظمی

منع تبعیض در استخدام با تاکید بر موازین شرعی

971

1397/8/2

 

 

13820808971009

1397/10/24

 

حمید ششگل

960120174

سید سعید موسوی

حقوق وتکالیف اقلیت های دینی شناخته شده  اسلامی ایران در قانون اساسی جمهوری

962

1396/9/29

 

 

13820808971006.1397/9/5

 

ابوالفضل لطفی زاده

950032826

سید مریم صادقی

وجوه افتراق و اشتراک بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات مجلس توسط وزارت کشور و شورای نگهبان

974

1397/02/26

 

 

13820808971010

1397/10/24

 

حمید ششگل

950192413

حمید مجتهدی

ماهیت و آثار مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

973

1397/08/02

 

 

13820808971008

1397/10/06

 

رحمت اله بیگدلی

960252252

سیداکبر هاشمی

بررسی حق اعتصاب کارگران در حقوق ایران .فرانسه ومصر

973

1397/09/13

 

 

13820808972001

 

محمد سلمان طاهری

950022607

سید محمد صفوی

بررسی تحلیلی شرایط کارزنان در نظام حقوقی ایران باتوجه به ماده 11کنواسیئن رفع هرگونه تبعیض اززنان

961

1396/08/03

 

 

13820808972002

1398/02/18

 

فرشیدجعفری

950192113

نسترن مختاریان

جایگاه ونقش آفرینی شورای عالی استانها در سلسله مراتب شوراهای اسلامی ونهاد های حکومتی

97004

1397/12/22

 

 

13820808972003

1398/02/25

 

جواد قدسی

960029602

احمد گنج خانلو

تکالیف دولت ها در مبارزه با جرم پولشویی با تاکید بر اسنادبین المللی

9704

1397/12/22

 

 

13820808972004

1398/02/25

 

محمد سلمان طاهری

960258248

حسین اکبری

ۀآثار ومفاهیم بنیادین حقوق عمومی اقتصادی در اصول اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 9703 1397/09/13    

13820808972006

1398/02/26

  محمد سلمان طاهری 950054458 اشکان صفی خانی
ایجاد،شکل گیری واهداف دفاتر پیشخوان دولت(مطالعه موردی استان زنجان)  9702 1397/08/02    

13820808972005

1398/02/26

  محمد سلمان طاهری 960260139 رضا فقیهی
بررسی تطبیقی مکانیسم ها ومراحل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ایلامی افغانستان درقوانین انتخابات 9703 1397/09/13    

13820808972007

1398/02/31

  حمیدششگل 960026888 فیروز نظری
نقش و کارکرد ثبت احوال در حکمرانی خوب 9712 1397/12/22    

 

13820808972008

1398/03/01

 

  ابوالفضل لطفی زاده 960049250 مهدی محمدی
بررسی تطبیقی وضعیت حقوق محیط زیست از منظر دولت سازندگی تادولت تدبیر وامید 97003 1397/12/22    

13820808972010

1398/04/04

  ابوالفضل لطفی زاده 950300597 اصلان کریمی
ماهیت وفرآیند مطبوعات دررویه دیوان اروپایی حقوق بشر 9704

1397/12/22

 

   

13820808972009

1398/04/04

  حمیدششگل 960013648 یحیی مرادی
نقش وتاثیر سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد درحفظ محیط زیست 9709 1397/09/07    

13820808972011

1398/04/09

  مجتبی حسینی الموسوی 960032357 حسن بهرام زاده
بررسی عملکرد بازرسی کل کشور بارویکرد پیشگیری وکنترل فساد اداری 97003 1397/09/13    

13820808972012

1398/04/24

  حمید ششگل 960034045 وحید منصوری
 بررسی عملکرد بازرسی کل کشور بارویکرد پیشگیری وکنترل فساد اداری  97003 1397/09/13    

13820808972012

1398/04/26

  حمید ششگل 960034045 وحید منصوری
بررسی تطبیقی حقوق ومقررات زنان کارگر در ایران وقواعد ومقررات حقوق بین الملل 9702 1397/08/02    

13820808981001

1398/08/13

  سلمان ولیزاده 950311003 کامران آذری
 

فرم الف

 
 
ان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی