.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

نقل و انتقالات

نقل و انتقالات

تاریخ: 1396/11/07 - 22:06


فرآیند انتقالی جز یکی از موارد خاص است که ممکن است در طول دوره تحصیلی فرد پیش بیاید،این امر ممکن است دلایل بسیاری داشته باشد که اکثر این دلایل ممکن است دلایل شخصی در زندگی داوطلب باشد اما نکته چالش برانگیز در این میان موجه بودن این دلایل برای دانشگاه آزاد است که فرآیند انتقال را اندکی پیچیده می کند. قالبا اکثر داوطلبان هنگامی که تصمیم به انتقالی می گیرند از بسیاری از قوانین و ضوابط انتقالی نا آگاه هستند  به همین منظورمطالب زير اهم آيين نامه  نقل و انتقالات دانشگاه آزاد ارائه مي دهد تا داوطلبان متقاضی انتقالی در دانشگاه آزاد به این طریق از سردرگمی نجات یابند.

زمان  اقدام برای انتقالی دانشگاه آزاد

سامانه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد (برای ورود به سامانه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اینجا را کلیک کنید.) در طول سال تحصیلی قابل دسترسی است اما تنها در دو زمان می توان درخواست انتقالی را ثبت نمود چنانچه داوطلبی بخواهد برای نیمسال دوم انتقالی بگیرد بایستی در آذر ماه به سامانه فوق مراجعه کند و درخواست خود را ثبت نماید همچنین اگر داوطلبی قصد داشته باشد برای نیمسال اول انتقالی بگیرد باید در خرداد ماه به سامانه مراجعه کرده و درخواست دهد.سپس درخواست متقاضی در سامانه بررسی می شود و نتیجه موافقت و یا عدم موافقت دانشگاه مبدا و مقصد نیز از طریق سامانه بررسی اعلام می گردد بنابراین برای انتقالی گرفتن هیچگونه نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

دلایل موجه برای نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

همان طور که در ابتدای مقاله نیز توضیح داده شد از میان انبوه دلایل شخصی و یا غیر شخصی برای انتقالی تنها تعدادی از دلایل برای دانشگاه آزاد موجه و قابل قبول بوده که در زیر بررسی می شوند:

۱) نقل و انتقال یا مهمانی بر اساس ازدواج یا متارکه ( طلاق ) :

 تذکر : بر این اساس کلیه دانشجویان دختر که بعد از ثبت نام در آزمون دانشگاه آزاد ازدواج دائم کردند می توانند به شهر محل سکونت همسر خودانتقالی یا مهمانی بگیرند. انتقال یا مهمانی دانشجویان مرد که پس از ثبت نام آزمون دانشگاه آزاد  ازدواج کرده اند به محل سکونت یا اشتغال ( به استثنا دانشگاه های گروه ۱ جدول هم ترازی ) ممکن است. همچنین انتقال یا مهمانی دانشجویان متاهل زن که بعد از ثبت نام آزمون دانشگاه آزاد از همسر خود جدا شده اند به شهر محل سکونت خانواده خود ممکن است.

۲) نقل و انتقال یا مهمانی بر اساس خانواده شاهد یا ایثارگر
۳) نقل و انتقال یا مهمانی دانشجویان معلول و بیمار

 تذکر : استفاده از این گزینه تنها بعد از تایید پزشک معتمد واحد یا مرکز دانشگاهی ، انجمن های بیماران خاص و کمیسیون های پزشکی ممکن خواهد بود.

۴) نقل و انتقال یا مهمانی براساس سرپرستی

۵) مهمانی براساس چند دانشجویی

تذکر : این گزینه برای خانواده هایی ممکن است که بیشتر از یک دانشجو بطور همزمان در دانشگاه آزاد در حال تحصیل دارند.

۶) نقل و انتقال یا مهمانی براساس جدول همترازی

تذکر : جدول همترازی دانشگاه آزاد جدولی است که در آن تمامی واحد های دانشگاه آزاد به ۱۰ گروه دسته بندی شده اند. هر دسته شامل دانشگاه های هم سطح است. نقل و انتقالی براساس جدول همترازی این امکان را فراهم می کند که هر دانشجو بتواند در صورت موافقت واحد های مبدا و مقصد و سازمان مرکزی ، به واحد های همتراز یا پایین تر انتقال یا مهمانی بگیرد.

۷) نقل و انتقال یا مهمانی براساس فوت والدین ، همسر و فرزند

۸) نقل و انتقال یا مهمانی براساس همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد

۹) نقل و انتقال یا مهمانی همسران و فرزندان اعضای هیئت علمی ( شاغل و بازنشسته )

۱۰)  نقل و انتقال یا مهمانی ورزشکاران و قهرمانان ملی

۱۱)  نقل و انتقال یا مهمانی براساس همسر و فرزندان وزراء ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، معاونین رئیس جمهور ، استانداران و سفراء

۱۲)  نقل و انتقال یا مهمانی براساس موارد خاص

تذکر : اگر دلیل مورد نظر دانشجو برای استفاده از نقل و انتقالات و مهمانی دانشگاه آزاد جزو هیچ یک از دلایل ذکر شده در بالا نباشد دانشجو می تواند دلایل و مدارک مستند خود را در سامانه ثبت کند تا موضوع انتقالات ایشان در کمیسیون نقل و انتقال موارد خاص بررسی شود.

نکته مهم : چنانچه دلیل داوطلبی برای انتقالی هیچکدام از موارد بالا نباشد ،داوطلب می تواند درخواست و شرایط خود را در سامانه ثبت کند که در این حالت درخواست وی به کمیسیون می رود و نتیجه به وی اعلام خواهد شد.

 

محرومیت برخی از داوطلبان برای ثبت درخواست انتقالی

دانشگاه آزاد برای برخی از داوطلبان محدودیت هایی قائل شده است و ثبت درخواست انتقالی برای این دسته از داوطلبان مقدور نیست که این محرومیت ها شامل موارد زیر می باشد:

 

هزینه انتقال و میهمانی تمام دانشجویان متقاضی  بر اساس ماده 12 آیین نامه(جدول همترازی) به شرح  زیر می باشد.

هزینه انتقال:

هزینه انتقال دانشجویان در مقاطع کاردانی 6/000/000 ریال کارشناسی مبلغ 9/000/000 ریال،کارشناسی ارشد 15/000/000 میلیون ریال و دکتری حرفه ای 40/000/000 ریال می باشد که توسط واحد مبدا در زمان تسویه حساب اخذ می گردد.

هزینه میهمانی:

هزینه میهمانی برای هر نیمسال در مقاطع کاردانی 2/500/000 ریال، کارشناسی مبلغ 4/000/000 یال،کارشناسی ارشد 8/000/000 ریال و دکترای حرفه ای و تخصصی 15/000/000 ریال می باشد که به همراه شهریه ثابت توسط واحد مقصد اخذ و به حساب واحد مبدا واریز می گردد.