.::. حوزه معاونت اداری مالی .::.

معرفی مدیر کل امور مالی و تسهیلات اعتباری

معرفی مدیر کل امور مالی و تسهیلات اعتباری

تاریخ: 1396/11/08 - 20:28


در حال حاضر آقای صمد نصیری کارشناسی ارشد رشته حسابداری به عنوان مدیر کل امور مالی و تسهیلات اعتباری دانشگاه می باشند.

تلفن تماس داخلی: 2348

تلفن تماس مستقیم: 33460062