.::. حوزه معاونت اداری مالی .::.

معرفی معاون اداری و مالی

معرفی معاون اداری و مالی

تاریخ: 1396/11/08 - 23:29


 

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد نقیلو

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی علوم اقتصادی

مرتبه علمی: استاد يار

شماره تماس02433421001 داخلی 2235

آدرس ایمیل:my-talk@hotmail.com