.::. حوزه معاونت اداری مالی .::.

معرفی معاون اداری و مالی

معرفی معاون اداری و مالی

تاریخ: 1396/11/08 - 20:34


نام و نام خانوادگی: محمد دالمن پور

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی اقتصاد

مرتبه علمی: استاد يار

شماره تماس02433421001 داخلی 2235

آدرس ایمیل:  m.dalmanpor@gmail.com  

دانلود بيوگرافي دكتر محمد دالمن پور(اينجا كليك كنيد)