.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

خروج موقت از كشور

خروج موقت از كشور

تاریخ: 1396/11/08 - 10:23


اطلاعیه مهم درخصوص مجوز خروج موقت از کشور دانشجویان مشمول( برادر)

     

با عنایت به بخشنامه جدید سازمان وظیفه عمومی درخصوص صدور مجوز خروج ازکشور جهت سفرهای زیارتی و سیاحتی ، دانشجويان عزيزبرادر مشمول، جهت ثبت نام باید به سایت سازمان نظام وظیفه به آدرس( www.evazifeh.epolice.ir ) مراجعه و پس ازمطالعه نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی اقدام فرمائید. پس از ثبت نام در سايت نظام وظيفه بايستي فرم خروج از كشور ( اينجا كليك كنيد)  را دانلود و تكميل نموده و همراه با فيش مربوطه ( واريز 100000 ريال به شماره حساب 0104460446004 بانك ملي بنام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي)، به امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان مراجعه نماييد.

                                                             

جهت ثبت درخواست توجه به موارد ذیل الزامی است.

قبل از ثبت درخواست هیچگونه مراجعه حضوری پذیرفته نمی شود و دانشجو می بایست ابتدا از طریق سامانه مذکور درخواست خود را ثبت نماید و یک روز اداری بعد از ثبت درخواست ( و ارسال اطلاعات به واحد دانشگاهی) جهت انجام مراحل بعدی خروج به امور دانشجویی واقع در سايت اعتماديه، حوزه معاونت فرهنگي-دانشجويي واحد زنجان، مراجعه نماید.

 

نام کاربری شما درسامانه،شماره ملی و رمز ورود،کد سخا می باشد(کد سخا بر روی برگه معافیت تحصیلی دانشجو موجود می باشد؛در صورت نداشتن کد مذکور،باید به مراکز پلیس بعلاوه 10 مراجعه نمایید.

 

متقاضیان سفر زیارتی كربلا می بایست در زمان مراجعه به واحد، نامه کاروان خود را همراه داشته باشند.

 

پل ارتباطی دانشجو با سامانه(پیامک) می باشد؛ لذا در ثبت شماره موبایل دانشجو در سايت نظام وظيفه نهایت دقت صورت پذیرد.

 

افتتاح حساب قرض الحسنه به نام شخص دانشجو در بانک قوامین ، با دریافت رمز اینترنتی جهت پرداخت هزینه ثبت درخواست و مبلغ وثیقه.

 

در خصوص سفرهایی که  مقصد دانشجو چند کشور می باشد کشور اول مورد نظر می باشد.

 

هر درخواست می بایست حداقل دو هفته قبل از تاریخ خروج ثبت گردد، در غیر این صورت دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال عدم صدور مجوز نخواهد داشت.

 

جهت سفرهای زیارتی(حج عمره و عراق) حداكثر مدت زمان خروج 30 روز و جهت سفر هاي سیاحتی و سوريه حداکثر مدت زمان خروج 20 روز جهت سفر حج تمتع حداكثر مدت زمان خروج 60 روز می باشد.

 

پس از مشاهده تائیدیه درخواست در سامانه مربوطه، در صورت نداشتن پاسپورت به یکی از دفاتر پلیس 10 مراجعه نمائید.

 

اهم موارد دستور العمل خروج از کشور جهت دانشجويان ذکورو مشمولان وظيفه عمومي دانشگاه آزاد اسلامي:

 

براساس دستورالعمل خروج از کشور  مشمولان وظيفه عمومي به شماره 429565/43 مورخ 27/10/89 و همچنين براساس ابلاغيه شماره 774/22/23 مورخ 14/10/1389 سازمان وظيفه عمومي  در خصوص خروج موقت دانشجويان مشمول وظيفه عمومي از کشور به شرح ذيل اعلام مي نمايد :

 

ضوابط کلي :

شرايط مشمولان براي خروج موقت از کشور

·         فاقد غيبت باشند .

·         وضعيت تحصيلي مشخصي داشته باشند .

·         در سنوات ارفاقي مازاد بر سنوات مجاز تحصيل نباشند.

·         مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل به پايان نرسيده باشد يا داراي برگ اعزام بدون غيبت باشند ( اين شرط براي دانشجويان نمي باشد) .

·         براي مراجعه به موقع به کشور وثيقه مورد نياز را بسپارند .

·         گواهي اشتغال به تحصيل يا درخواست مجوز خروج موقت از کشور را ارايه نمايند .

            

مدت زمان خروج از کشور :

 

دفعات خروج از کشور براي هر نيمسال تحصيلي 2 بار بدون توجه به نوع سفر خواهد بود .

 

نحوه در خواست مجوز خروج از کشور دانشجويان وتاييد آنها :

- ارايه در خواست توسط دانشجو به واحد يا مرکز دانشگاهي يا آموزشکده سما ي محل تحصيل به همراه مستندات خروج

 

مستندات خروج به شرح ذيل مي باشد:

سفرهاي غير علمي : نياز به مستندات خاصي ندارد و درخواست دانشجو براي صدور گواهي اشتغال به تحصيل وي کفايت مي نمايد.

 

- تصوير مستندات خروج سفرهاي علمي – نيمه علمي – غيرعلمي و ورزشي برا ي تاييد فرم در سازمان مرکزي بايستي ضميمه فرمها باشد.

 

تاييد فرم ها ي تنظيمي توسط واحد يا مرکز دانشگاهي به شرح زير انجام خواهد گرفت .

·         تاييد فرم هاي  سفرهاي زيارتي عراق وعربستان با دبيرخانه منطقه دانشگاهي ذيربط است .

·         تاييد  فرم هاي سفرها ي علمي ، مطالعاتي ، نيمه علمي و ورزشي  توسط حوزه معاونت دانشگاه (سازمان مرکزي ) صورت خواهد گرفت

·         تاييد فرم سفرهاي غير علمي توسط واحد دانشگاهي صورت خواهد گرفت ونياز به تاييد يه دبيرخانه منطقه يا سازمان مرکزي نخواهد داشت و صدور مجوز خروج به عهده وظيفه عمومي است .

 

-  به منظور رفاه حال دانشجويان در موارديکه به دليل بعد مسافت واحد با مرکز دانشگاهي با دبيرخانه منطقه وهمچنين نزديکي محل سکونت دايم دانشجو با تهران تمايل به تاييد فرم در سازمان مرکزي بيشتر باشد فرمهاي مربوط به سفرهاي زيارتي ( عراق و عربستان)در حوزه معاونت دانشجويي در سازمان مرکزي قابل تائيد است.

- تمامي فرمها بايستي با سربرگ واحد / مرکز يا آموزشکده تنظيم و ثبت در دبيرخانه واحد / مرکز ................. گردد.

 

نحوه مراجعه به وظيفه عمومي و صدور مجوز خروج از کشور توسط وظيفه عمومي وساير نکات تکميلي:

 

دانشجويان مشمول بايستي به محض مراجعت به کشور  شخصا با در داشتن گذر نامه خود را به حوزه وظيفه عمومي صادر کننده مجوز خروج از کشور ( که وثيقه خروج را دريافت نموده است) معرفي تا ضمن اعلام حضور وثيقه پرداختي به آنها مسترد گردد.

چنانچه ظرف مدت 10روز پس از اتمام مهلت خروج خود را به وظيفه عمومي معرفي ننمايند وظيفه عمومي اختيار دارد وثيقه آنان را ضبط نمايد. مشموليني که به موقع وارد کشور شده ليکن براي اعلام مراجعت خود را با تاخير به وظيفه عمومي معرفي نمايند تا 6 ماه مجازبه خروج از کشور مجدد نخواهند بود.( کنترل اين مورد به عهده وظيفه عمومي خواهد بود نه دانشگاه مگر آنکه وظيفه عمومي ممنوعيت خروج فرد را به دانشگاه ابلاغ نمايد)

 

دانشجوياني که به هر دليل موفق به انجام سفر نشده اند وسفر آنان به تعويق افتاده است مي توانند جهت تمديد مهلت خروج و بازگشت به وظيفه عمومي مراجعه نمايند مشروط بر اينکه نوع سفر آنها تغيير يافته باشد که در اينصورت بايستي با ارائه گذرنامه يا فرم تنظيمي قبلي درخواست خروج خود را مجددا به دانشگاه ارايه نمايند ومراحل قبلي طي گردد.

فارغ التحصيلان مشمولي که بيش از سه ماه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان سپري نشده است مي توانند براي درخواست خروج از کشور با در دست داشتن برگ لغو معافيت به معاونت وظيفه عمومي محل سکونت خود مراجعه نمايند.