.::. اخذ کد پایان نامه .::.

دکتري حقوق بين الملل عمومي

دکتري حقوق بين الملل عمومي

تاریخ: 1397/02/08 - 02:06


 

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
حق بر سلامت و بهداشت عمومی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر و چالش های آن با تاکید بر سند 2030 یونسکو 9609 96/09/15     13820815962001 پیمان بلوری - داود هرمیداس باوند مهدی ذاکریان امیری 930544433 یوسف باقری حامد
 بررسی جایگاه مولفه های حقوق بشری در توسعه حقوق بین الملل انرژی 9609 1396/09/23    

13820815962002

1397/04/25

حجت سلیمی ترکمانی-فرشید جعفری پایبندی پیمان بلوری 930540910 بهرام پشمی
برقراري صلح از رهگذر حاكميت بين المللي قانون 9704 1397/04/24       ژيمان بلوري/علي فتح طاهري هيبت الله نژندي منش 930539981 پريسا دانشفر
تامین مالی شخص ثالث در دلوریهای تجاری وسرمایه گذاری بین الملی  978 1397/08/24       محمد علی صلح چی /محمد باقر قربانوند  پیمان بلوری  930545100 سید صادق ابراهیمی 
 شرایط اعمال بر مبنای ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت در دیوان بین المللی کیفری مطالعه موردی جنایت تجاوزسرزمینی 9710 1397/10/27    

13820815981001

1398/10/23

پیمان بلوری مسعود البرزی 940422125 محمد حسین محمد نامدار

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی