.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

تاریخ: 1397/02/11 - 14:16


 

 

تصویر

نام و
نام‌خانوادگی

درجه علمی

رشته
تحصیلی

مدرک
تحصیلی

لینک صفحه اینترنتی

هومن اسحاق شربیانی

استادیار

مهندسی عمران - آب

 دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

حسین امینی

مربی

مهندسي عمران - راه و ترابري

کارشناسی ارشد

صفحه‌ی شخصی

عليرضا انصاري

مربی

مهندسي مكانيك - هوا فضا

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

میرموسی انیران

مربی

مرمت واحیا بناهاوبافتهای تاریخی

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

فرید اسماعیلی

استادیار

مهندسی نقشه برداری  دکتری تخصصی صفحه‌ی شخصی

قادر باقری

مربی

مهندسی عمران - سازه

دانشجوی دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

سید امیر حسین بهشتی

مربی

مهندسی عمران - راه و ترابری

دانشجوی دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

آتوسا بيات

مربی

معماري

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

مهدي پنجي

استادیار

مهندسي عمران - ژئوتكنيك

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

حسین پروینی ثانی

استادیار

عمران - سازه

 دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

زهره ترابي

استادیار

معماري

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

غلامرضا تطهيري

مربی

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

محسن توفیقی

مربی

عمران - سازه

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

شراره تيموري

مربی

طراحي صنعتي

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

هومن ثبوتي

استادیار

مهندسي معماري

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

           

نسرين جعفري

مربی

نقاشي

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

محمد رضا حسنلو

استادیار

علوم و مهندسی آبخیز

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

وحید حسینی تودشکی

استادیار

زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک)

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

اصغر رسولي

مربی

عمران - سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

محمد روحانی

مربی

عمران - سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

ملیحه زارعی

استادیار

مهندسی مواد متالورژی - مواد پیشرفته

 دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

فریدون زینعلی

مربی

مهندسي عمران سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

مهدی ساشورپور

استادیار

مهندسي شهرسازي

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

مهدی سجادی استادیار مهندسی عمران - راه و ترابری دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

حامد سرورام

استادیار

مهندسی عمران - آب

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

مهدی سلیمی

مربی

مهندسي پزشكي - بيومتريال

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

مينا سليمي

مربی

ارتباط تصویری (گرافیک)

دانشجوی دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

رامین کیامهر دانشیار مهندسی نقشه برداری - ژئودزی دکتری تخصصی  صفحه شخصی
           

حمید شعبانزاده

مربی

عمران سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

علی شکوهی

استادیار

شهرسازی

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

مجيد شهبازي

استادیار

معماري

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

عباس صفری

مربی

شهر سازي

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

محمدرضا عطرچیان

استادیار

عمران - ژئوتكنيك

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

داود علی آبادی

مربی

عمران - سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

حمید علی الهی

استادیار

عمران - ژئوتكنيك

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

مهران فرامرزی استاديار شهرسازی

 دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

مهران قنبري مطلق

مربی

معماري

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

  نرگس کریمی

استادیار

شهر سازی دکتری تخصصی صفحه شخصی

وحید محبوب کنارسری

استادیار

ژئودزی  دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

           

قاسم محمودي

مربی

مهندسي عمران - سازه

دانشجوي دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

زهرا مردانی

استادیار

زمين شناسي ساختماني

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

وحید منفرد

دانشیار

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (جامدات)

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

علي مهرآبادي

استادیار

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

 

       

 

یحیی نصیرا

استادیار 

مهندسي عمران- سازه

 دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

صمد نظري

استادیار

مهندسي عمران - ژئوتكنيك

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

سید محمد نکوفر 

(بازنشسته)

مربی

طراحی و ساختمان بتن

کارشناسی ارشد

صفحه‌ی شخصی

شیما نکیسا

استادیار

مهندسي مواد

 دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

محمد حسین نوری قیداری

استادیار

مهندسی منابع آب-هیدرولوژی

دکتری تخصصی

صفحه‌ی شخصی

           

جعفر نيكومنش

مربی

معماري

كارشناسي ارشد

صفحه‌ی شخصی

ناصر يوسفي

استادیار

مهندسي مواد

دكتري تخصصي

صفحه‌ی شخصی

 

 

---مشاهده آدرس پست الکترونیکی اساتید---

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]