.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

شورای پژوهش دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه

صفحه اینترنتی شورای پژوهش دانشکده فنی و مهندسی

تاریخ: 1397/05/27 - 15:41


    اعضای شورای پژوهش  دانشکده  

دکتر میرموسی انیران      |   مشاهده مشخصات

دکتر فرهاد قره باغی        |   مشاهده مشخصات

دکتر ساناز مهمازی            |   مشاهده مشخصات

دکتر مجتبی اعجمی        |   مشاهده مشخصات

آقای مرتضی اسکندری       |   مشاهده مشخصات

 


    معرفی شورای پژوهش    

 

 

 

شرح وظایف این شورا :

-- تدوین برنامه راهبردی و سیاست های پژوهشی دانشکده

-- تهیه تدوین و بازنگری آیین نامه های مختلف پژوهشی

-- اصلاح قوانین و مقررات در راستای بکارگیری سیاسته ای تشویقی به منظور ایجاد انگیزه و محیط مشوق برای اعضاء هیات علمی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی

-- تصویب نهایی طرح های پژوهشی اعضاء هیات علمی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان دوره های تکمیلی

-- تصویب نهایی اولویتهای پژوهشی پیشنهادی توسط گروههای آموزشی

 -- بررسی و اظهار نظر در باره مسائل ارجاع شده از سوی شورای پژوهشی یا معاون پژوهشی دانشگاه 

 -- فراهم کردن زمینه اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشی دانشگاه و مدیریت های زیر مجموعه 

-- نظارت بر روند صحیح اجرای طرح های پژوهشی

-- ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی ، ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی

-- پایش و ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی

-- برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های پژوهشی 

-- برنامه ریزی و بسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی

-- ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی جهت شرکت در همایش های علمی داخل و خارج کشور و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت حصول این امر طبق مقررات

-- ترغیب و تشویق دانشجویان جهت مشارکت فعال در تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]